STRONA GŁÓWNA

 

W Środę Popielcową (14. lutego) rozpoczyna się w Kościele czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Główne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym przygotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania świąt związanych z wydarzeniami Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, które stanowią fundament Kościoła i naszej wiary. 

Chodzi o to, co Kościół określa terminem metanoia (przemiana), czyli o trwalsze przylgnięcie do Boga, o nawrócenie serca człowieka ku Niemu oraz pojednanie z bliźnimi, wyrażone w:
– większej wstrzemięźliwości
– większym zasłuchaniu się w Słowie Bożym
– większym skupieniu się na modlitwie, tej prywatnej jak i wspólnotowej,
– wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych,
– korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania,
– uczestnictwie w ćwiczeniach wielkopostnych
Gorzkie Żale w Niedziele o godz. 17:00. Tematem tegorocznych rozważań będą ostatnie Słowa Chrystusa wypowiedziane z krzyża.
Droga Krzyżowa w piątki: o godz. 17:20 dla dzieci, o godz. 18:00 dla dorosłych i o godz. 20:00 dla młodzieży i dłużej pracujących.
Nabożeństwo adoracyjne Krzyża w piątki o godz. 19:15
– podejmowaniu szczególnych postanowień, aby wykazać bezinteresowność, szlachetność serca, uśmiech i życzliwość w stosunku do innych.

W rzeczywistości wszystkie te działania mają na celu wskazanie, że pierwszym działającym w naszym życiu jest Bóg, który jest w stanie skutecznie nami pokierować, uleczyć ewentualne zagubienie się w grzechu czy zatrzymać choćby na chwilę nasze ciągłe zabieganie. Oczywiście, my ze swojej strony podejmujemy je mając na uwadze zbawcze posłanie Jezusa Chrystusa, a szczególnie Jego decyzję ofiarowania swego życia za nas, bo to jest główny motyw naszego nawrócenia. 


MSZE ŚW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ:
Niedziela (18 marca)
7:30, 9:00, 10:30, 12:00
15:00, 16:00, 18:00, 20:30


Poniedziałek, wtorek, środa (19- 21 marca)
9:00, 18:00, 20:30


Rekolekcje poprowadzi o. Zbigniew Nowakowski.


Sakrament Pokuty i Pojednania, podczas każdej Mszy św.