STRONA GŁÓWNA

 

Adwent to okres, rozpoczynający nowy rok liturgiczny. Obejmuje cztery kolejne niedziele a ich liczba nawiązuje do starotestamentowego opisu czterdziestoletniej wędrówki Izraelitów po wyjściu z niewoli egipskiej. Samo słowo „Adwent” jest synonimem przyjścia Chrystusa w sensie jego Wcielenia jak i powtórnego przyjścia w chwale.
Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. w liturgii galijskiej i hiszpańskiej. W dziele przypisywanym Hilaremu z Poitiers znajdujemy wzmiankę o poszczeniu przed Bożym Narodzeniem. Jest to najstarsze świadectwo o specjalnym czasie przygotowania do uczczenia tajemnicy Wcielenia. W Rzymie okres przygotowania do Bożego Narodzenia został wprowadzony dopiero w drugiej połowie VI. Na początku IX w. Adwent staje się czasem przygotowania na ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Chrystusa. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Jezusem. Przypomina nam, że całe nasze życie jest czekaniem.
Symbolem naszej gotowości na przyjście Jezusa są cztery świece na wieńcu adwentowym, zapalane w kolejne tygodnie Adwentu. Światło, zieleń i krąg posiadają swoja wymowę (światło, nadzieja, życie, Bóg). Całość wieńca jest symbolem wspólnoty oczekującej w miłości na przyjście Pana. W Wigilię Bożego Narodzenia 4 palące się świece oznaczają przyjście Jezusa, który jest światłością świata.

W polskim Kościele, Adwent ubogacony jest nabożeństwem zwanym Roratami. To Msza św. wotywna ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiana codziennie przed świtem. Stanowi dla chrześcijan wezwanie do czujności w oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela i gotowości na sąd ostateczny. Nazwa „roraty” pochodzi od pierwszych słów pieśni towarzyszącej rozpoczęciu Mszy św. w okresie Adwentu „Rorate coeli de super…” (niebiosa rosę spuście nam z góry). Z odprawianiem Mszy św. roratniej wiąże się zwyczaj zapalenia dodatkowej świecy tzw. roratki. Świeca ta ozdobiona często niebieską wstęgą przypomina nam postać Maryi, która jest dla nas przykładem gotowości na przyjście Mesjasza. Praktykuje się również zwyczaj przynoszenia ze sobą lampionów.

Tradycją lat minionych, nasza parafia organizuje „szlachetną paczkę Ojca Pio”, czyli wsparcie dla potrzebujących rodzin i dzieci. W związku z tym, od I Niedzieli Adwentu, w naszym kościele pojawi się choinka, na której bombkach będą wypisane artykuły, które chcemy przekazać jako wsparcie dla potrzebujących. Parafianie i goście, którzy chcieliby włączyć się w to dzieło pomocy, będą mogą zabrać z choinki dowolną bombkę i ofiarować to co będzie na niej zapisane.