sakramenty

Transmisja Mszy św. z naszego Sanktuarium

Msza św. za wstawiennictwem św. o. Pio (godz. 18:00)     30. listopada 2021r.

Niedziela (godz. 12:00)     28. listopada 2021r.

Roraty (godz. 6:45)     2. grudnia 2021r.

Adwent to okres, rozpoczynający nowy rok liturgiczny. Obejmuje cztery kolejne niedziele a ich liczba nawiązuje do starotestamentowego opisu czterdziestoletniej wędrówki Izraelitów po wyjściu z niewoli egipskiej. Samo słowo „Adwent” jest synonimem przyjścia Chrystusa w sensie jego Wcielenia jak i powtórnego przyjścia w chwale.

Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. w liturgii galijskiej i hiszpańskiej. W dziele przypisywanym Hilaremu z Poitiers znajdujemy wzmiankę o poszczeniu przed Bożym Narodzeniem. Jest to najstarsze świadectwo o specjalnym czasie przygotowania do uczczenia tajemnicy Wcielenia. W Rzymie okres przygotowania do Bożego Narodzenia został wprowadzony dopiero w drugiej połowie VI. Na początku IX w. Adwent staje się czasem przygotowania na ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Chrystusa. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Jezusem. Przypomina nam, że całe nasze życie jest czekaniem.

Symbolem naszej gotowości na przyjście Jezusa są cztery świece na wieńcu adwentowym, zapalane w kolejne tygodnie Adwentu. Światło, zieleń i krąg posiadają swoja wymowę (światło, nadzieja, życie, Bóg). Całość wieńca jest symbolem wspólnoty oczekującej w miłości na przyjście Pana. W Wigilię Bożego Narodzenia 4 palące się świece oznaczają przyjście Jezusa, który jest światłością świata.

W polskim Kościele, Adwent ubogacony jest nabożeństwem zwanym Roratami. To Msza św. wotywna ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiana codziennie przed świtem. Stanowi dla chrześcijan wezwanie do czujności w oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela i gotowości na sąd ostateczny. Nazwa „roraty” pochodzi od pierwszych słów pieśni towarzyszącej rozpoczęciu Mszy św. w okresie Adwentu „Rorate coeli de super…” (niebiosa rosę spuście nam z góry). Z odprawianiem Mszy św. roratniej wiąże się zwyczaj zapalenia dodatkowej świecy tzw. roratki. Świeca ta ozdobiona często niebieską wstęgą przypomina nam postać Maryi, która jest dla nas przykładem gotowości na przyjście Mesjasza. Praktykuje się również zwyczaj przynoszenia ze sobą lampionów.

 

vademecum synodalne

ankieta synodalna

„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu”– tymi słowami Papież opisuje św. Józefa. Czyni to w Liście apostolskim „Patris corde”- Z ojcowskim sercem, opublikowanym z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. To właśnie błogosławiony Pius IX, dekretem „Quemadmodum Deus”, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył tym tytułem św. Józefa. Dla uczczenia tej rocznicy Papież ogłosił 8 grudnia 2020r. specjalny „Rok” poświęcony Opiekunowi Jezusa.

Z Rokiem św. Józefa, który potrwa przez następne 12 miesięcy związany jest dar specjalnych Odpustów- ogłosiła Penitencjaria Apostolska. Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską.

Odpust zupełny zostaje udzielony:

  • tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi.

  • tym, którzy idąc za przykładem św. Józefa, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała lub duszy.

  • rodzinom oraz narzeczonym, którzy odmówią modlitwę różańcową.

  • tym, którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę oraz wzywającym Cieśli z Nazaretu, aby każdy poszukujący pracy znalazł zajęcie oraz, aby praca wszystkich stawała się godniejsza.

  • tym, którzy odmówią Litanię do św. Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości lub przynajmniej w części), albo jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca i 1 maja, a także w Święto św. Rodziny, w Niedzielę św. Józefa (według tradycji bizantyńskiej), 19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej.

W aktualnym kontekście zagrożenia sanitarnego dar Odpustu zupełnego zostaje rozszerzony szczególnie na starszych, chorych, konających oraz tych, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą wychodzić z domu, a którzy odrzucą wszelkie upodobanie do grzechu oraz będą mieli intencję zadośćuczynienia, kiedy tylko stanie się to możliwe trzem pozostałym zwykłym warunkom oraz we własnym domu, lub tam, gdzie aktualnie się znajdują spełnią akt pobożności ku czci św. Józefa, ofiarując cierpienia oraz niedogodności swojego życia.

Msze Święte niedzielne w naszym Sanktuarium:
godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 15:00, 16:15, 18:00 i 20:30

 

W tygodniu Msze Święte o godz. 7:00, 8:00, 9:00, 15:00, 18:00 

Wszystkim parafianom i gościom dziękujemy za ofiary składane do puszek w kościele i na konto bankowe parafii, na utrzymanie naszego Sanktuarium św. Ojca Pio.

Numer konta parafialnego:

86801500040009229420700001
Parafia św. Ojca Pio
ul. Fieldorfa 1
03- 984 Warszawa