ZIEMIA ŚWIĘTA ••• Pielgrzymka 24.02 – 03.03.2018 (8 dni)

Od 2000 lat chrześcijanie z całego świata przybywają do Ziemi Świętej, która jest naszym duchowym dziedzictwem. Pielgrzymi podążają śladami Jezusa z Biblią w ręku i modlą się w miejscach w których Jezus nauczał. Jest to miejsce i niepowtarzalna okazja poznania biblijnej krainy, pogłębienia wiary i duchowej przemiany na resztę życia.

DZIEŃ 1: Przelot Warszawa – Tel Aviv

 

DZIEŃ 2: Cezarea – Góra Karmel – Kana Galilejska – Nazaret

Cezarea zawdzięcza swoją nazwę Herodowi Wielkiemu, który nazwał tak to miasto na cześć cesarza. W 22 roku rozpoczął on budowę głębokiego portu morskiego oraz wybudował magazyny, rynki, drogi, łaźnie miejskie i świątynie rzymskich bogów. Miasto było co pięć lat gospodarzem igrzysk, podczas których odbywały się walki gladiatorów oraz występy teatralne.

W Cezarei znajdowała się też siedziba rządów Poncjusza Piłata. Tutaj Piotr Apostoł nawrócił rodzinę pierwszego poganina przyjmującego chrześcijaństwo – rodzinę Korneliusza. Tutaj również przez dwa lata był więziony Apostoł Paweł.  Więcej…

DZIEŃ 3:  Jezioro Galilejskie – Góra Błogosławieństw – Góra Tabor – Kafarnaum – Tabga

Jezioro Galilejskie to największe jezioro słodkowodne Izraela, położone na północy kraju w Galilei. Niektórzy nazywają je morzem, jednak w rzeczywistości jest to jezioro przepływowe, przez które przepływa rzeka Jordan stanowiąca wraz z jeziorem podstawowe źródło wody dla Izraela. Nazywane jest też Jeziorem Tyberiadzkim, Jeziorem Genezaret, czasami Morzem Galilejskim. We współczesnym języku hebrajskim jest znane pod swoją biblijną nazwą: morze Kinneret (hebr. ים כנרת, Jam Kinneret) – Księga Liczb 34:11; Jozue 13:27 i odnosi się do kształtu jeziora (hebrajskie słowo kinnorharfa albo lira). Więcej

DZIEŃ 4:  Jordan – Jerycho – Qumran – Morze Martwe

Qumran – rruiny starożytnej osady położonej w odległości 1 km na północny zachód od brzegu Morza Martwego, na pustyni Judzkiej, na Zachodnim Brzegu. Osada była zamieszkiwana przez wiele stuleci. Na podstawie znalezionych podczas wykopalisk archeologicznych monet oraz ceramiki, naukowcy wyodrębnili kilka faz osadnictwa. Większość uczonych skłania się do poglądu, że w okresie od połowy II wieku p.n.e. do 68 roku n.e. Qumran było siedzibą esseńczyków lub jakiegoś ich odłamu. W okolicznych jaskiniach w latach 1947–1956 znaleziono ponad 900 rękopisów z tego okresu, w 11 grotach, zwane od nazwy osady rękopisami z Qumran. Więcej…

DZIEŃ 5:  Jerozolima

Największe miasto Izraela, konstytucyjna stolica państwa Izrael. Organizacja Narodów Zjednoczonych i większość państw nie uznają Jerozolimy jako stolicy Izraela, pozostawiając tę kwestię sporną do wyjaśnienia podczas przyszłych negocjacji izraelsko-palestyńskich. Autonomia Palestyńska planuje utworzenie we Wschodniej Jerozolimie stolicy swojego państwa. Żadne z państw nie ma ambasady w Jerozolimie; większość z nich utrzymuje swoje ambasady w Tel Awiwie. W grudniu 2017 Prezydent Donald Trump oficjalnie uznał Jerozolimę za stolicę Izraela i wydał Departamentowi Stanu polecenie rozpoczęcia procedury przenoszenia amerykańskiej ambasady do tego miasta. Więcej…

DZIEŃ 6:  Ain Karem – Betlejem

Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem zbudowana jest nad grotą, w której urodził się Jezus. W części północnej Bazylika łączy się z kościołem św. Katarzyny. Schody wiodące z głównej nawy kościoła św. Katarzyny prowadzą do kilku grot; jedną z nich jest kaplica św. Hieronima. W pobliżu Betlejem mieści się też słynne Pole Pasterzy. Więcej…

 

DZIEŃ 7: Góra Oliwna – Betania

Getsemani (hebr. גת שמנים = Gat Szemanim, dosłownie „tłocznia oliwek”) znajduje się w dolinie Cedronu u podnóża Góry Oliwnej. Bazylika Agonii zwana również Bazyliką Narodów, ze względu na pochodzenie donacji z różnych stron świata, dzięki którym franciszkanie zdołali ukończyć świątynię, wznosi się na planie starożytnej bazyliki bizantyjskiej. Więcej…

 

DZIEŃ 8: Przelot Tel Aviv – Warszawa