26.01.2020 Słowo na Niedzielę

III Niedziela Zwykła
26 Stycznia 2020 roku

„Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza…”

            W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nikomu nie przyszło do głowy, by kwestionować życie Jezusa Chrystusa, kwestionować to, że On prawdziwie istniał. Jedni w Niego wierzyli, słuchali Jego nauki i starali się według niej żyć. Inni w Niego nie wierzyli, ale nikt nie kwestionował Jego życia na ziemi.

            Tymczasem dziś, w XXI wieku jest wielu ludzi, którzy wątpią w Jego istnienie. Podważają Jego ziemskie życie. Niektórzy głośno opowiadają o tym, że Jezus był postacią fikcyjną!

            Dzisiejszą ewangelia to nic innego jak wypełnienie proroctwa ze Starego Testamentu. Proroctwa, wypowiedzianego przez Izajasza, który nazywa Jezusa wieczną światłością!

            Ludzie dziś nie potrzebują nauczycieli tylko świadków. Świadków
i przewodników na drodze wiary. Chciejmy być takimi świadkami Jezusa z Nazaretu, ale nie tylko w niedzielę w Kościele, lecz przez cały tydzień, przez całe nasze życie!