Boże Narodzenie 2013

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, tradycyjnie od wielu lat, Parafialny Zespół Caritas zorganizował paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących rodzi naszej parafii. W tym roku odbyło się to w kaplicy parafialnej 21 grudnia 2013 r. w sobotę wieczorem. Spotkanie Bożonarodzeniowe Caritas rozpoczęło się mszą św. odprawioną przez naszego opiekuna duchowego księdza dr. Tomasza Wielebskiego, w której uczestniczyli przybyłe rodziny z dziećmi i wolontariusze Caritas.

Po mszy świętej wygłosiła mowę do zebranych Pani Ewa. Przewodnią myślą przesłania było dziękowanie Bogu za najdrobniejsze dary materialne i duchowe. Gdy otrzymujesz od innych daj drugiemu człowiekowi coś od siebie, jeśli nic nie masz pomódl się za nich, a modlić może się każdy bez względu na stan materialny i zdrowotny. Ponadto, Pani Ewa zasygnalizowała aby każdy korzystający z pomocy widział różnicę pomiędzy placówką Ośrodka Pomocy Społecznej a Kościołem.

Zgodnie z tradycją po mszy św. wszyscy uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne. Było wiele ciepłych słów, wzruszeń i podziękowań za pracę wolontariuszy i lepszego jutra dla potrzebujących.

Po opłatku wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na mały słodki poczęstunek, który został przygotowany przez naszą Panią Stasię Karczmarczyk. Po miłych wzruszeniach przystąpiono do rozdawania paczek. Każda osoba z rodziny otrzymała paczkę o różnym asortymencie dla dorosłych i dla dzieci.

Wydano 75 paczek świątecznych dla 45 rodzin naszej parafii. Wszystko odbyło się w atmosferze świątecznej radości i nie kończących się podziękowań.

Wszystkim potrzebującym i wolontariuszom życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej w Nowym 2014 Roku.

Parafialny Zespół Caritas