17 listopada 2019 XXXIII Niedziela Zwykła ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 LISTOPADA 2019 ROKU

1. Dziś w naszej wspólnocie parafialnej gościmy zakonnika zaprzyjaźnionego
z naszym sanktuarium, Ojca Firmina Azalekur ze Zgromadzenia Ojców Werbistów, który będzie przez cały dzień głosił homilie.

2. W dniu dzisiejszym podczas Eucharystii o godz. 10.30 dokonamy poświęcenia modlitewników dla dzieci przed Sakramentem Pierwszej Komunii św.

3. Zapraszamy dziś na różaniec połączony z modlitwą wypominkową. Nabożeństwo będzie celebrowane o godz. 17.15.

4. We wtorek o godz. 19.00 w bibliotece parafialnej będzie możliwość skorzystania
z porad psychologa. W tym samym czasie w kancelarii parafialnej będzie przyjmował prawnik. Zapisy do prawnika w zakrystii.

5. W środę od godz. 18.30 do 20.00 czynna będzie poradnia rodzinna.

6. Tradycyjnie czwartki w naszym sanktuarium są dniem adoracji Najświętszego Sakramentu. Możliwość indywidualnej adoracji Chrystusa tego dnia w ciszy
od godz. 9.30 do 12.30 i popołudniu od 15.00 do 18.00.

7. W piątek z racji 22. dnia miesiąca o godz. 18.00 będzie celebrowana Msza św. podczas, której będziemy przyzywać szczególnego wstawiennictwa św. Rity
– patronki trudnych spraw małżeńskich i rodzinnych.

8. W piątek o godz. 19.00 będzie miało miejsce kolejne spotkanie dla młodzieży przed Sakramentem Bierzmowania. Rok pierwszy zapraszamy do kaplicy, zaś rok drugi do kościoła.

9. W sobotę o godz. 9.30 obędzie się zbiórka ministrantów młodszych i kandydatów.

10. W sobotę o godz. 15.00 jak każdego 23. dnia miesiąca odbędzie się Msza św.
w intencji dobrodziejów i fundatorów naszego sanktuarium.

11. W przyszłą niedzielę przypada ostatnia niedziela roku liturgicznego, czyli Uroczystość Chrystusa Króla. Z tej racji pod Mszy św. o godz. 12.00 zostanie odmówiona Litania do Serca Pana Jezusa połączona z aktem zawierzenia. Tego dnia za odmówienie litanii i aktu zawierzenia można otrzymać odpust zupełny.

12. Przez cały listopad w naszym sanktuarium jest sprawowana codzienna Msza św.
o godz. 18.00 w intencji zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej. Każdorazowo Eucharystia jest poprzedzona czytaniem wypominek.
Od poniedziałku do soboty wypominki są odczytywane o godz. 17.30, natomiast we wszystkie niedzielę listopada zapraszamy na różaniec wypominkowy, który jest sprawowany o godz. 17.15.

13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Ks. Andrzej Kuflikowski
Kustosz Sanktuarium Św. Ojca Pio

Katecheza nr 53

Krzyż, który znajduje się w prezbiterium naszej świątyni zwany jest ikona krzyża, bądź krzyżem św. Damiana. Dla wielu może wydawać nieco dziwny, gdyż przedstawia wiele różnych postaci. Są mężczyźni i kobiety, święci i niewierzący, znalazło się miejsce nawet dla koguta a sam Chrystus, na tym krzyżu przedstawiony jest w dwóch miejscach.
W większości przypadków Jezus na krzyżach przedstawiany jest już jako umarły. Krzyż św. Damiana ukazuje Jezusa ukrzyżowanego, zranionego a jednocześnie silnego
i zwycięskiego. Ukazuje Go jako Boga-Człowieka. Cierpiącego ale żyjącego. Nad głową Zbawcy widnieje napis w języku łacińskim, który należy przetłumaczyć jako: „Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski”.
Poniżej ramion krzyża możemy zauważyć osoby nazywane przez interpretatorów krzyża – głównymi świadkami. Po lewej stronie znajduje się Maryja – Matka Jezusa i Jan, czyli Ci, którzy przy Jezusie, byli aż do końca. Po prawej stronie daje się zauważyć Marię Magdalenę, Marię – matkę Jakuba i Setnika, czyli tego, który powiedział słowa: „Prawdziwie ten Człowiek był Synem Bożym”. Ułożenie dłoni Marii Magdaleny i drugiej Marii miało ukazywać ich zaniepokojenie i troskę. Palce Setnika przedstawiono w sposób, który należy rozumieć: „Ja mówię, ja świadczę”. Nad ramieniem Setnika daje się zauważyć jeszcze jedną małą postać, która ma symbolizować tłum gapiów, czyli tych, którzy widzieli cierpienie Jezusa, ale nie chcieli Mu pomóc.
Poniżej świadków głównych, znajdują się świadkowie mniejsi – dwaj rzymscy żołnierze. Po lewej Longinus, który włócznią przebił bok Jezusa, po prawej Stepton, ten który podał mu gąbkę nasączoną octem.
Na ramionach krzyża przedstawiono zostały postacie aniołów. Interpretatorzy krzyża nazywają ich „poruszonymi aniołami” bo tak należały odczytywać ułożenie ich dłoni i głów.
W górnej części krzyża zostało przedstawione Wniebowstąpienie Pańskie. Ukazany jest Jezus Zmartwychwstały, który w ręku trzema krzyż jako berło. Obok Niego widać Aniołów, którzy Go witają w Królestwie Ojca. Na samej górze krzyża, baczni obserwatorzy zauważyli rękę. To prawa ręka Boga, której palce wskazują na gest błogosławieństwa. Zaś na samym dole krzyża daje się zauważyć dwie postacie. To wizerunki św. Michała i św. Jana – patronów Umbrii, czyli rejonu Włoch do którego wraz z Mnichami syryjskimi przywędrował oryginał Krzyża św. Damiana.
Na koniec kogut. Poniżej lewego kolana Jezusa daje się zauważyć koguta. Jego obecność na krzyżu nawiązuje do zaparcia się św. Piotra a dla nas wszystkich jest pobudką do rachunku sumienia: Czy ja się Jezusa nie zapieram? Czy ludzie patrząc na moje wybory i słuchając moich słów dostrzegają moja wiarę?
Krzyż to znak zbawienia, znak naszej wiary, znak naszego przyznania się do Boga. Czy w moim domu jest krzyż? Jaki Jezus jest na Nim przedstawiony – żywy czy umarły? Kiedy ostatni raz przed tym krzyżem klęczałem?

10 listopada 2019 XXXII Niedziela zwykła ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 LISTOPADA 2019 ROKU
1. Dzisiejsza niedziela jest dniem solidarności z Kościołem prześladowanym
w Sudanie Pułudniowym. Z tej racji ofiary zebrane na tace będą przeznaczone na potrzeby tamtej wspólnoty wierzących.

2. Dziś w naszej wspólnocie parafialnej gościmy zakonnika zaprzyjaźnionego
z naszym Sanktuarium, Ojca Andrzeja Gieronia ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, który będzie przez cały dzień głosił homilie.

3. W dniu dzisiejszym po Eucharystii o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie wspólnoty Wspomożycieli Dusz Czyśćcowych.

4. Zapraszamy dziś na różaniec połączony z modlitwą wypominkową. Nabożeństwo będzie celebrowane o godz. 17.15.

5. W poniedziałek 11 Listopada, przypada 101. Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na początku każdej Mszy św. zostanie odśpiewany Hymn Państwowy. Porządek Mszy św. tego dnia jest następujący: 7.00, 8.00, 9.00, 16.00 i 18.00. O godz. 16.00 w naszym Sanktuarium będzie celebrowana Eucharystia
w intencji Ojczyzny. Przed jej rozpoczęciem przy pomniku Gen. A. E. Fieldorfa nastąpi złożenie wieńcy, zaś po jej zakończeniu zapraszamy wszystkich parafian
i gości na koncert pieśni patriotycznych zatytułowany: „Kocham Cię Polsko”
w wykonaniu zespołu wokalnego ARS CHORI .

6. Tego dnia z racji uroczystości niepodległościowych, modlitwa wypominkowa za zmarłych przeniesiona jest z godz. 17.30 na godz. 8.30.

7. We wtorek po Mszy św. wieczornej w bibliotece parafialnej odbędzie się spotkanie Grupy Modlitwy św. Ojca Pio.

8. We wtorek o godz. 19.00 w kancelarii parafialnej będzie możliwość skorzystania
z porad psychologa.

9. W środę o godz. 16.45 w bibliotece parafialnej odbędzie się spotkanie bielanek. Zaś po Mszy św. wieczornej tego dnia będzie różaniec fatimski z racji 13. dnia miesiąca.

10. Tradycyjnie czwartki w naszym sanktuarium są dniem adoracji Najświętszego Sakramentu. Możliwość indywidualnej adoracji Chrystusa tego dnia w ciszy
od godz. 9.30 do 12.30 i popołudniu od 15.00 do 18.00.

11. W piątek po Mszy św. wieczornej będzie miało miejsce spotkanie Oazy. Wszystkich, którzy chcieliby bliżej poznać to dzieło zapraszamy na spotkanie.

12. W sobotę o godz. 10.00 będzie kolejna katecheza formacyjna dla rodziców i dzieci, które przygotowują się do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii św.

13. Comiesięczna Msza św. w intencji chorych w sobotę o godz. 12.00 w kaplicy.

14. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 nastąpi poświęcenie modlitewników dzieci, przed sakramentem Pierwszej Komunii św.

15. Przez cały listopad w naszym Sanktuarium będzie sprawowana codzienna Msza św. o godz. 18.00 w intencji zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej. Każdorazowo Eucharystia będzie poprzedzona czytaniem wypominek.
Od poniedziałku do soboty wypominki będą odczytywane o godz. 17.30, natomiast we wszystkie niedzielę listopada zapraszamy na różaniec wypominkowy, który będzie sprawowany o godz. 17.15.

16. Na stoliku z prasą znajdują się kartki wypominkowe, na których można jeszcze zapisać imiona i nazwiska zmarłych dołączając ich do modlitwy wypominkowej.

17. Wszystkim grupom parafialnym, które w październiku włączyły się
w prowadzenie wieczornych nabożeństw różańcowych staropolskim „Bóg zapłać” pragniemy podziękować za zaangażowanie i wspólną modlitwę.

18. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Ks. Andrzej Kuflikowski
Kustosz Sanktuarium Św. Ojca Pio

 

Katecheza nr 52
W dzisiejszym świecie wszechobecnej cyfryzacji słowo „ikona” bardziej kojarzy nam się ze światem komputerów niż ze sztuką sakralną. Musimy pamiętać, że pierwotnie
ów słowo używane było właśnie do tego, by określić pewien rodzaj dzieła malarskiego, dopiero później powędrowało do świata komputerów.
Czym więc jest ikona w pierwotnym znaczeniu tego słowa? Otóż słowo „ikona” zostało zaczerpnięte z języka greckiego i oznacza tyle co obraz. Ikona jest rodzajem dzieła malarskiego wykonanego nie na płótnie a na desce. W tym miejscu należy zaznaczyć,
że ikony się pisze, a nie maluje. A skoro się je pisze to należy je także umieć czytać, czyli interpretować. Ikony w przeciwieństwie do innych obrazów, czy chociażby fresków
nie odwzorowują dokładnie konkretnych wydarzeń z Pisma świętego. Nie są ścisłą kopia jakiegoś zdarzenia z historii zbawienia. Zapraszają raczej do refleksji tych, którzy na nie patrzą. Ich symbolika jest bardzo bogata lecz często niewidoczna dla „niewtajemniczonego” oka. Każdy gest namalowanej postaci, każde ułożenie głowy, każde ułożenie dłoni coś oznacza i coś nam mówi.
Gdzie znajdziemy przykład jakieś ikony? W naszej świątyni jest ich wiele.
W prezbiterium naszego kościoła znajduje się największa z nich, mianowicie kopia ikony krzyża św. Damiana.
Oryginał tego krzyża powstał na początku XII wieku. To właśnie z tego krzyża, znajdującego się niegdyś w Kościele św. Damiana w Asyżu miał do św. Franciszka Jezus wypowiedzieć znamienne słowa: „Franciszku odbuduj mój Kościół…”.
Na pierwszy „rzut oka” ten krzyż może wydawać się nieco dziwny. Bo oprócz Jezusa Chrystusa znajduje się na nim wiele innych postaci. Są Aniołowie, jest Maryja, także Maria Magdalena a nawet kogut.
Postaramy się je wszystkie opisać, ale podczas kolejnej katechezy. Dziś zachęcamy do wnikliwego wpatrywania się w ten krzyż i gorliwej modlitwy. Może i do nas jak niegdyś do św. Franciszka Jezus coś powie.

3 listopada 2019 XXXI Niedziela zwykła ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 LISTOPADA 2019 ROKU
1. Zapraszamy dziś na różaniec połączony z modlitwą wypominkową, który będzie celebrowany o godz. 17.15.

2. Przez cały listopad w naszym Sanktuarium będzie sprawowana codzienna Msza św. o godz. 18.00 w intencji zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej. Każdorazowo Eucharystia będzie poprzedzona czytaniem wypominek.
Od poniedziałku do soboty wypominki będą odczytywane o godz. 17.30, natomiast we wszystkie niedzielę listopada zapraszamy na różaniec wypominkowy, który będzie sprawowany o godz. 17.15.

3. Na stoliku z prasą znajdują się kartki wypominkowe, na których można jeszcze zapisać imiona i nazwiska zmarłych dołączając ich do modlitwy wypominkowej.

4. Tradycyjnie czwartki w naszym sanktuarium są dniem adoracji Najświętszego Sakramentu. Możliwość indywidualnej adoracji Chrystusa tego dnia w ciszy
od godz. 9.30 do 12.30 i popołudniu od 15.00 do 18.00.

5. W czwartek po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie wspólnoty TOTUS TUUS i Odnowy w Duchu Świętym.

6. W piątek o godz. 19.00 będzie miało miejsce kolejne spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Rok pierwszy zapraszamy
do kaplicy, rok drugi do kościoła.

7. Spotkanie dla ministrantów młodszych i kandydatów będzie miało miejsce
w sobotę o godz. 9.30. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona służby liturgicznej zapraszamy na to spotkanie.

8. W sobotę między godz. 9.30 a 12.00 będziemy odwiedzać chorych z posługą sakramentalną.

9. W niedzielę za tydzień w naszej wspólnocie parafialnej będziemy gościć zakonnika
zaprzyjaźnionego z naszym Sanktuarium, Ojca Andrzeja Gieronia ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, który tego dnia skieruje do nas słowo.

10. W przyszłą niedzielę po Eucharystii o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie wspólnoty Wspomożycieli Dusz Czyśćcowych.

11. W poniedziałek 11 Listopada, przypada 101. Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Porządek Mszy św. tego dnia jest następujący: 7.00, 8.00, 9.00. 16.00 i 18.00. O godz. 16.00 w naszym Sanktuarium będzie celebrowana Eucharystia w intencji Ojczyzny.

12. Nasza parafia między 9-16 maja przyszłego roku organizuje pielgrzymkę samolotową do Madrytu, Santiago de Compostela, Fatimy i Lizbony. Koszt wyjazdu 2 990zł. Zapisy i szczegółowe informacje w zakrystii.

13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Ks. Andrzej Kuflikowski
Kustosz Sanktuarium Św. Ojca Pio

 

Katecheza nr 51
Listopad jak żaden inny miesiąc uświadamia nam, że nasze ludzkie poczynania mają swój kres, a dni naszego życia są policzone. W listopadzie najgłośniej mówią Ci, którzy nic do nas nie mówią: najgłośniej i najprawdziwiej mówią cmentarze. My nie wiemy kiedy nadejdzie kres naszych dni. Bóg natomiast zna już konkretny rok, w roku miesiąc, w miesiącu dzień, w dniu godzinę naszej śmierci.
Człowiek to śmiertelne ciało i nieśmiertelna dusza. Gdzie jest kres naszego ciała? W grobie! A co się dzieje z duszą po śmierci? Kościół naucza, że w chwili śmierci dusza przeżywa sąd szczegółowy – czyli dokładne rozliczenie ze swoich ziemskich poczynań. Będziemy sądzeni dwa razy: raz na sądzie szczegółowym zaraz po swojej śmierci, drugi raz na sądzie ostatecznym.
Św. Katarzyna z Genui zapisała, że dusze podczas spotkania z Bogiem na sądzie szczegółowym dostrzegają w pełni swoją nędzę i czują się tak brudne i tak niegodne,
że same skazują się na czyściec by mogły się poprawić i odpokutować.
Co mówią dusze w czyśćcu? Jak tam jest? Co tam robią? Prawdę o czyśćcu przybliża nam Siostra Faustyna, pisząc w swoim Dzienniczku: „Ujrzałam Anioła Bożego, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednoznacznie, że największym dla nich cierpieniem, jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściśle obcuję z duszami cierpiącymi.” (Dz 20)
W kolejnym punkcie Siostra Faustyna opisuje swoje spotkanie ze zmarłą siostrą zakonną: „Kiedyśmy przyjechały do nowicjatu, Siostra Henryka była szewcem i była umierająca. Kilka dni po swojej śmierci przychodzi do mnie i każe mi iść do Matki Mistrzyni i powiedzieć, żeby Matka prosiła jej spowiednika, żeby za nią odprawił jedną Mszę św. i trzy akty strzeliste. W pierwszej chwili powiedziałam, że pójdę do Matki Mistrzyni, ponieważ jednak niewiele rozumiem czy to sen, czy jawa, nie poszłam. Na przyszłą noc powtórzyło się to samo wyraźniej, w czym nie miałam żadnej wątpliwości. Jednak rano postanowiłam sobie, że nie powiem o tym Mistrzyni. Dopiero powiem, jak ją zobaczę wśród dnia. Zaraz się z Siostrą Henryką spotkałam na korytarzu, robiła mi wyrzuty, że nie poszłam zaraz i napełnił dusze moją wielki niepokój, więc natychmiast poszłam do Matki Mistrzyni i opowiedziałam wszystko co zaszło. Matka odpowiedziała, że tę sprawę załatwi. Natychmiast spokój zapanował w duszy a na trzeci dzień owa siostra przyszła i powiedziała mi: „Bóg zapłać” (Dz 21)
Dusze czyśćcowe od wieków proszą o to samo: o Mszę święta, Komunię świętą, modlitwę, ofiarowanie cierpień w ich intencji… Pomagajmy, tą pomocą możemy uratować ich dusze, ale i swoją ocalić od ognia piekielnego.

27 pazdziernika 2019 XXXNiedziela Zwykła ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 27 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

1. Dziś jak w każdą niedzielę zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, które będzie celebrowane o godz. 17.15. .

2. W tym tygodniu zapraszamy na ostanie nabożeństwa różańcowe. Różaniec dla dzieci w naszej parafii sprawowany jest od poniedziałku do piątku zawsze
o godz. 17.15. Zaś młodzież i dorosłych zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18.00.

3. W poniedziałek na wieczorną Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy w sposób szczególny Dzieło Różaniec Rodziców za Dzieci. Tego dnia jak każdego 28-go dnia miesiąca będzie celebrowana Msza św. przez wstawiennictwo św. Charbela Mnicha i Pustelnika – patrona osób chorych, a po nabożeństwie różańcowym będzie miało miejsce namaszczenie olejami Świętego.

4. We wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 i nabożeństwie różańcowym odbędzie się spotkanie Grupy Modlitwy św. Ojca Pio. Wszystkie osoby, które jeszcze nie znają charyzmatu tej wspólnoty zapraszamy na spotkanie.

5. Porady psychologa we wtorek o godz. 19.00 w kancelarii parafialnej.

6. Tradycyjnie czwartki w naszym sanktuarium są dniem adoracji Najświętszego Sakramentu. Możliwość indywidualnej adoracji Chrystusa tego dnia w ciszy
od godz. 9.30 do 12.30 i popołudniu od 15.00 do 18.00.

7. W piątek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych a zarazem I piątek miesiąca. Porządek Mszy św. tego dnia jest taki jak w każdą niedzielę. Zaś o godz. 19.00 dodatkowo odbędzie się procesja żałobna połączona z modlitwa za zmarłych
i czytaniem wypominek. Z sakramentu Pokuty i Pojednania będzie można skorzystać tego dnia podczas każdej Mszy św. W Uroczystość Wszystkich Świętych wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje.

8. W sobotę przypada Dzień Zaduszny, czyli czas szczególnej modlitwy za wszystkich naszych bliskich zmarłych i dusze cierpiące w czyśćcu. Z tej racji po Eucharystii
o godz. 9.00 zapraszamy na kolejne procesję żałobną połączone z czytaniem wypominek.. Także w sobotę od godz. 17.30 będziemy odczytywać imiona
i nazwiska zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej, zaś o godz. 18.00 będzie celebrowana Msza św. w ich intencji. 2 listopada porządek Mszy św jak w dzień powszedni.

9. Na stoliku z prasą znajdują się kartki wypominkowe, na których można zapisać imiona i nazwiska zmarłych. Zapisane kartki należy przekazać do zakrystii bądź kancelarii. Eucharystia w intencji osób zapisanych na kartkach sprawowana będzie przez cały listopad o godz. 18.00 a nazwiska i imiona osób zmarłych odczytywane będą od godz. 17.30. Przez cały rok Msza wypominkowa będzie celebrowana w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 a wypominki będziemy odczytywać od 17.15.

10. W sobotę 9 Listopada między godz. 9.30 a 12.00 będziemy odwiedzać chorych
z posługą sakramentalną.

11. Nasza parafia między 9-16 maja przyszłego roku organizuje pielgrzymkę samolotową do Madrytu, Santago de Compostela, Fatimy i Lizbony. Koszt wyjazdu 2 990zł. Zapisy w zakrystii.

12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Ks. Andrzej Kuflikowski
Kustosz Sanktuarium Św. Ojca Pio

Katecheza nr 50

Wielki krokami zbliża się do nas listopad, czyli miesiąc, w którym w sposób szczególny pamiętamy o tych, których już z nami nie ma. Ten miesiąc to czas refleksji, zadumy, wdzięczności
i modlitwy ofiarowanej zmarłym. Jednak ten smutny miesiąc zaczyna się wyjątkowo radosnym dniem. Bowiem 1. listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. To dzień, w którym wszyscy święci, wszyscy zbawieni mają swoje jedno wielkie wspólne święto. Ten dzień to dzień tryumfu, zwycięstwa
i radości. Jedyny kto tego dnia powinien być przygnębiony to szatan, gdyż każdy zbawiony jest jego wielką porażką.
1. Listopada wspominamy wszystkich świętych i błogosławionych, czyli beatyfikowanych
i kanonizowanych ale także tych bezimiennych świętych, którzy bez procesu beatyfikacyjnego, bez komisji i cudów za swoje ziemskie poczynania otrzymali niebieską nagrodę w niebie i przebywają teraz obok Jana Pawła, Ojca Pio i Faustyny, wstawiając się za nami.
Dopiero 2. listopada jest dniem, w którym Kościół szczególnie pamięta o tych, którzy trafili do czyśćca., czyli o duszach czyśćcowych. Czym jest czyściec? Dla niektórych wierzących jest „planem minimum”. Zgodnie z nauką Kościoła czyściec jest stanem a nie miejscem. Stanem duszy a nie fizycznym miejscem zlokalizowanym trochę niżej niż niebo. By móc sobie to lepiej uzmysłowić, wyobrazić
i zrozumieć czyściec nazywamy przedsionkiem nieba. Z czyśćca bowiem są już tylko jedne drzwi,
te prowadzą do nieba. Ale czym ten czyściec jest i kto tam trafia? Otóż trafiają tam dusze osób zmarłych, które w chwili śmierci nie miały na sumieniu ciężkiego grzechu, a jedynie lekkie, powszednie i nie zdołały jeszcze odpokutować swoich wszystkich doczesnych win. W pismach mistyków, czyściec jawi się jako miejsce niewyobrażalnego cierpienia fizycznego i duchowego, przepełnione ogniem, który jednak nie spala a jedynie wypala to, co zostawił po sobie grzech. Zaś źródłem największego bólu jaki odczuwają dusze czyśćcowe jest świadomość tego, że swoimi grzechami obrazili Boży Majestat i gardzili Bożą Miłością. Ojciec Pio, który wielokrotnie spotykał się z duszami czyśćcowymi słyszał od nich, że jeden dzień w czyśćcu trudniejszy jest niż całe ziemskie życie spędzone w niewyobrażalnych kaźniach.
Jak więc możemy pomóc duszom czyścowym? Poprzez modlitwę w ich intencji, zamówioną Mszę świętą, przyjętą Komunie świętą. A także poprzez ofiarowanie swoich cierpień i wyrzeczeń by oni już cierpieć nie musieli. Miedzy 1 a 8 listopada jest jeszcze jeden sposób. Można ofiarować za nich odpust zupełny. Odpust zupełny jest niejako „biletem do nieba” dla duszy czyśćcowej. Jakie warunki musimy spełnić, by im ten dar ofiarować? Otóż każdego dnia, którego chcemy uratować 1 duszę z cierpień czyśćca należy:
1. Wzbudzić intencję otrzymania odpustu zupełnego.
2. Być w stanie łaski uświęcającej
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć Komunię Świętą.
5. Odmówić „Ojcze Nasz” , „Wierzę w Boga” a także modlitwę w intencjach, w których modli się Ojciec Święty.
6. Nawiedzić pobożnie cmentarz.

Czy to dużo? Jak za natychmiastowe skrócenie cierpień czyśćca ukochanej osoby: Mamy, Ojca, Męża, Żony, Dziecka czy kogoś bliskiego to nieszczególnie wygórowana cena.

20 pazdziernika 2019 XXIX Niedziela zwykła ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 20 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
1. W przyszłym roku przypada 15. rocznica powstania naszej parafii i 5. rocznica konsekracji naszego kościoła. Z tej racji pragniemy wystrój naszej świątyni wzbogacić o ikony przedstawiające historię życia św. Ojca Pio. Ikony będą zdobiły filary naszego sanktuarium, dwie z nich są już gotowe i w dniu dzisiejszym można je zobaczyć w kaplicy MB Częstochowskiej.

2. Dziś pod hasłem „Ochrzczeni i posłani” obchodzimy niedzielę misyjną. Jest to czas szczególnej modlitwy za misje i pracujących tam misjonarzy. Z tej racji gościmy dziś w naszej parafii Werbistę Ojca Artura Chludzińskiego, wieloletniego misjonarza, który skieruje do nas swoje słowo. Ofiary zebrane dziś na tace przeznaczone będą na dzieła misyjne.

3. W dniu dzisiejszym w Kościele w Polsce odbywa się liczenie wiernych.

4. Dziś jak w każdą niedzielę zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, które będzie celebrowane o godz. 17.15.

5. Dziś po Eucharystii o godz. 18.00 w kaplicy odbędzie się spotkanie dla Rodziców Młodzieży, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania.

6. W październiku zapraszamy na codzienne nabożeństwa różańcowe. Różaniec dla dzieci w naszej parafii sprawowany jest od poniedziałku do piątku zawsze
o godz. 17.15. Zaś młodzież i dorosłych zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18.00.
W niedzielę różaniec dla wszystkich parafian i gości o godz. 17.15.

7. We wtorek przypada 41. rocznica inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II. Z tej racji w naszej świątyni o godz. 18.00 będzie celebrowana Msza św. zbiorowa przez Jego wstawiennictwo. Tego dnia jak każdego 22-go dnia miesiąca będziemy także przyzywać szczególnego orędownictwa św. Rity – patronki spraw trudnych.

8. W środę o godz. 15.00 zostanie odprawiona Eucharystia za dobrodziejów naszej wspólnoty parafialnej. Po Mszy św. będzie możliwość adoracji do godz. 18.00.

9. Tradycyjnie czwartki w naszym sanktuarium są dniem adoracji Najświętszego Sakramentu. Możliwość indywidualnej adoracji Chrystusa tego dnia w ciszy
od godz. 9.30 do 12.30 i popołudniu od 15.00 do 18.00.

10. W czwartek po Mszy św. wieczornej i nabożeństwie różańcowym zapraszamy wszystkich parafian i gości na wieczór uwielbienia prowadzony przez wspólnotę Niewolników Maryi.

11. W piątek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie młodzieży przygotowującej się
do sakramentu bierzmowania. Rok pierwszy zapraszamy do kaplicy, rok drugi
do kościoła.

12. W sobotę o godz. 9.30 odbędzie się spotkanie dla ministrantów starszych
i lektorów.

13. Zbliża się listopad czyli miesiąc szczególnej pamięci modlitewnej o tych, którzy odeszli. Na stoliku z prasą znajdują się kartki wypominkowe, na których można zapisać imiona i nazwiska zmarłych. Zapisane kartki należy przekazać do zakrystii bądź kancelarii. Eucharystia w intencji osób zapisanych na kartkach sprawowana będzie przez cały listopad o godz. 18.00 a nazwiska i imiona osób zmarłych odczytywane będą od godz. 17.30. Przez cały rok Msza wypominkowa będzie celebrowana w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 a wypominki będziemy odczytywać od 17.15.

14. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

15. W dniu wczorajszym zmarł Ks. Infułat Stanisław Rawski. Wieloletni Proboszcz
par. MB Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie, budowniczy naszej kaplicy parafialnej i plebanii. Pogrzeb ks. Stanisława odbędzie się w czwartek. Msza pożegnalna będzie sprawowana w kościele MB Nieustającej Pomocy przy ul. Nobla w Warszawie o godz. 11.00. Zaś Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana
w Jakubowie w czwartek o godz. 15.00. Osobę Księdza Infułata polecamy modlitwom parafian.

Ks. Andrzej Kuflikowski
Kustosz Sanktuarium Św. Ojca Pio

Katecheza nr 49
Pośród wielu serc na świecie, jest jedno szczególne serce, takie, które jako pierwsze wie o biciu naszego serca. Takie serce to serce matki. Mama karmi, przewija, wychowuje i uczy. Czasami pochwali a czasami zgani. Sukces dziecka to sukces matki,
a porażka dziecka to porażka matki. Mama rośnie razem z dzieckiem. Czasem podpowiada, czasem tłumaczy, czasem krzyczy. Jednak głośniej niż matczyne usta mówią matczyne oczy. Oczy mówią łzami. Taka właśnie płacząca Matka Maryja ukazała się dwójce dzieci we Francji.
W 1846 roku w miejscowości La Salette Maryja ukazała się 15-letniej Melanii
i 11-letniemu Maksyminowi. Dzieci nie potrafiły czytać ani pisać. Nie chodziły do szkoły. Dni mijały im na wypasaniu krów. Ich kondycja duchowa też nie była najlepsza. Mimo swojego wieku nie przystąpiły jeszcze do Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Melania mieszkała u swoich krewnych. Ojciec Maksymina był uzależniony od alkoholu. Dzieci były biedne duchowo i materialnie.
Melania i Maksymin na zboczu góry zobaczyli wielką światłość. Gdy się zbliżyli ujrzeli siedzącą kobietę, która płakała. Na jej szyi znajdował się krzyż. Na Jego lewym ramieniu był umieszczony młotek, na prawym obcęgi. To właśnie od krzyża biła największa światłość.
Płacząca Maryja zwróciła się do dzieci ze słowami, że ramię krzyża, które Ona podtrzymuje jest bardzo ciężkie. Zaznaczyła, że gdy je puści wielka kara dosięgnie ludzkość. Przypomniała dzieciom, że 6 dni jest przeznaczonych do pracy, siódmy powinien być poświęcony Bogu. Wspomniała także, że wiele ludzi nie chodzi do kościoła, nie modli się. Maryja przypomniała o konieczności porannej i wieczornej modlitwy. Oznajmiła, że Ona doskonale wie kiedy człowiek ma czas a kiedy jest bardzo zajęty. Powiedziała, że gdy nie mamy czasu, wystarczy Jej jak odmówimy „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Maryjo” rano i wieczorem. Matka Boga wspomniała także o tym, by nie wypowiadać imienia Jej Syna nadaremno.
Orędzie z La Salette nie jest po to, by nas straszyć. Jest po to, by pokazać wielkie miłosierdzie Boga. Jest jakby streszczeniem całej Ewangelii. To objawienie przypomina podstawy naszej wiary. Maryja na koniec objawienia prosi dzieci, by te powiedziały światu wszystko to co widziały i słyszały.
Pierwszym owocem spotkania Maryi z dziećmi było nawrócenie Ojca Maksymina. Gdy usłyszał od syna szczegóły swego życia, których dziecko nie miało prawo znać, zrozumiał, że objawienia muszą być prawdziwe. Treść objawienia jest aktualna po dziś dzień. Gdy człowiek zapomina o Bogu, to Jego miejsce szybko zajmują inne bożki. Prowadzi to do zagubienia, nerwowości i chaosu. Zamiast prawdziwego pokoju pojawia się złość, podejrzliwość i grzech.
Maryja z La Salette przypomina podstawowe zasady życia chrześcijańskiego. Przypomina o konieczności niedzielnej Mszy świętej, codziennej modlitwie i kulturze słowa. A gdyby tak Maryja objawiła się dziś mi to co, by powiedziała? Pochwaliła za świętowanie niedzieli? Pochwaliła za dawanie przykładu swojej rodzinie? Czy może nadal by płakała, jak Matka, której dziecko nie słucha?

13 pażdziernika 2019 XXVIII Niedziela zwykła ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
1. Wczoraj w katedrze św. Floriana 7 ministrantów naszej parafii po rocznym przygotowania z rąk Ordynariusza naszej Diecezji Ks. Biskupa Romualda Kamińskiego przyjęła posługę lektoratu. Lektorów polecamy modlitwom parafian.

2. Dziś obchodzimy XIX Dzień Papieski. Z tej racji po każdej Mszy św. odbywa się zbiórka do puszek na stypendia naukowe dla zdolnej ale ubogiej młodzieży.
16 października będziemy świętować 41 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, zaś po Eucharystii o 10.30 zapraszamy wszystkich parafian i gości na okolicznościowy tort papieski.

3. Dziś po Mszy św. o 15.00 spotkanie Apostolstwa Dusz Czyśćcowych. Wszystkich, którzy jeszcze nie znają tej wspólnoty a chcieliby włączyć się w to dzieło modlitwy za zmarłych zapraszamy na spotkanie.

4. W dniu dzisiejszym jak w każdą niedzielę zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, które będzie celebrowane o godz. 17.15. Z racji 13. dnia miesiąca prosimy
o zabranie ze sobą świec.

5. W październiku zapraszamy na codzienne nabożeństwa różańcowe. Różaniec dla dzieci w naszej parafii sprawowany jest od poniedziałku do piątku zawsze
o godz. 17.15. Zaś młodzież i dorosłych zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18.00.
W niedzielę różaniec dla wszystkich parafian i gości o godz. 17.15.

6. Msza św w intencji wszystkich nauczycieli i wychowawców z racji dnia KEN jutro 18.00.

7. We wtorek o godz. 19.00 w bibliotece parafialnej będą odbywały się porady psychologa.

8. Grupa Modlitwy św. Ojca Pio zaprasza na spotkanie we wtorek po Mszy św o 18.00.

9. Tradycyjnie czwartki w naszym sanktuarium są dniem adoracji Najświętszego Sakramentu. Możliwość indywidualnej adoracji Chrystusa tego dnia w ciszy
od godz. 9.30 do 12.30 i popołudniu od 15.00 do 18.00.

10. W piątek po Mszy św. wieczornej będzie miało miejsce spotkanie Oazy. Wszystkich, którzy chcieliby bliżej poznać to dzieło zapraszamy na spotkanie.

11.Nasza parafia w sobotę 19 października organizuję pielgrzymkę do Piekar Śląskich. Wyjazd o godz. 6.00 rano, powrót wieczorem. Koszt 50 zł, zapisy
w zakrystii.
12. Także w sobotę o godz. 10.00 w kościele, będzie miało miejsce kolejne spotkanie dla Rodziców i dzieci, które w tym roku szkolnym przygotowują się do przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii św.
13. Msza św w intencji chorych i niepełnosprawnych w sobotę 19 pażdziernika o 12.00 w kaplicy.
14.W sobotę przypada 35. rocznica męczeńskiej śmierci Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki. Z tej racji przyzywając Jego wstawiennictwa o godz. 18.00 w naszym sanktuarium będzie sprawowana Eucharystia, po której będzie możliwość oddania czci relikwiom błogosławionego.

15.W przyszła niedzielę pod hasłem „Ochrzczeni i posłani” zostanie zainaugurowany kolejny tydzień misyjny. Jest to czas szczególnej modlitwy za misje i pracujących tam misjonarzy. Z tej racji za tydzień będziemy gościć w naszej parafii Ojca Artura Chludzińskiego, wieloletniego misjonarza, który tego dnia skieruje do nas swoje słowo. Po każdej Mszy św. będzie prowadzona zbiórka do puszek na misje.

16.Za tydzień po Eucharystii o godz. 18.00 w kaplicy odbędzie się spotkanie dla Rodziców Młodzieży, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania.

17.Zbliża się listopad czyli miesiąc szczególnej pamięci modlitewnej o tych, którzy odeszli. Na stoliku z prasą znajdują się kartki wypominkowe, na których można zapisać imiona i nazwiska zmarłych. Zapisane kartki należy przekazać do zakrystii bądź kancelarii. Eucharystia w intencji osób zapisanych na kartkach sprawowana będzie przez cały listopad o godz. 18.00 a nazwiska i imiona osób zmarłych odczytywane będą o godz. 17.30. Przez cały rok Msza wypominkowa będzie celebrowana w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 a wypominki będziemy odczytywać od 17.15.

18.W miniony piątek zakończyła się parafialna pielgrzymka do Rzymu i San Giovanni Rotondo. Pragniemy wyrazić swoją wdzięczność pielgrzymom za ofiary złożone
na budowę hospicjum.

19.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Ks. Andrzej Kuflikowski
Kustosz Sanktuarium Św. Ojca Pio

Katecheza nr 48
13 Maja 1917 roku w południe na pastwisku nieopodal Fatimy trójce pastuszków:
7-letniej Hiacyncie, 9-letniemu Franciszkowi i 10-letniej Łucji objawiła się Matka Boża.
Dzieci zobaczyły wielką światłość. Ich oczy ujrzały piękną, jaśniejącą światłem postać, która przedstawiła im się jako Pani Różańcowa. Maryja zapytała dzieci czy chcą ofiarować swe życie Bogu. Gdy odpowiedziały twierdząco na postawione pytanie Pani
z Nieba, poprosiła je by przez kolejne 6. miesięcy każdego 13. dnia miesiąca w południe przychodziły w to miejsce. Maryja powiedziała im o konieczności nieustannej modlitwy różańcowej, ofiarowanej za tych, którzy w Boga nie wierzą i Bogiem gardzą. Powiedziała, że konieczne jest podejmowanie pokuty i ofiarowanie swych cierpień za zbawienie świata.
Miesiąc późnej, Matka Boża oświadczyła dzieciom, że będą w niebie. Oznajmiła, że Hiacynta i Franciszek już wkrótce tam trafią a Łucja zostanie na ziemi dłużej. Franciszek zmarł 3 lata po objawieniach, Hiacynta 4 lata a Łucja w 2005 roku.
W lipcu podczas spotkania Maryja objawia dzieciom coś, co potem nazywane będzie Tajemnicą Fatimską. Ukazuje wizję piekła. Łucja tę wizję opisuje jako coś przerażającego. Ludzie potępieni toną w morzu ognia. Ogień unosi ich w górę a potem
z wielką siłą znów wpadają w sam jego środek. Dzieci widziały także szatana, który znajduje się pośród potępionych. W dalszej części Tajemnicy Maryja mówi co należy zrobić, aby zbawić ludzi. Prosi by Rosja została zawierzona Jej Niepokalanemu Sercu. Prosi także, by w Kościele zostało zaprowadzone nabożeństwo wynagradzające
za grzechy świata. Trzecia część Tajemnicy Fatimskiej, wyjawiona dopiero w 2000 roku opowiada o nadchodzącej i nieuniknionej każe za grzechy ludzi. Maryja nakazuje surową pokutę i modlitwę jako lekarstwo dla ludzkości. Jednocześnie Matka Boża zapewnia,
że niezależnie od tego jak potoczą się losy świata, ostatecznie ten zostanie zbawiony przez Jej Niepokalane Serce. Maryja zapowiada, że konsekwencją trwania w grzechu będzie wojna a jedynym ratunkiem dla świata będzie męczeństwo Kościoła. Łucja w swoich zapiskach wspomina o zabiciu Ojca Świętego.
Ludzie szybko dowiedzieli się o tym, że Maryja przekazała dzieciom jakąś tajemnicę. Dzieci były więzione, przesłuchiwane, szantażowane ale tajemnicy którą otrzymały od Maryi nie wyjawiły. Z powodu prześladowań już podczas lipcowych objawień prosiły Maryję o znak dla świata, by ten uwierzył, że to co mówią jest prawdą. Taki cud dokonał się 13 Października 1917 roku, czyli dokładnie 102-lata temu.
W miejscu objawień zgromadziło się blisko 70 tys. ludzi. Biedni i bogaci, wierzący, ateiści wszyscy słyszeli, że ma się dokonać coś niezwykłego. „Wirujące słońce” tak ówcześni naoczni świadkowie relacjonują to co się wtedy wydarzyło. Dzieci widziały
i rozmawiały z Maryją, ludzie widzieli jedynie słońce, które nagle przedarło się przez gęste chmury i zaczęło bardzo szybko krążyć po niebie. Zebrani czuli ogromne ciepło
a zarazem lęk i strach. Wielu myślało wtedy, że słońce zaraz spadnie na ziemie. Choć od słońca bił ogromny blask, nikogo on nie raził. Dla zebranych tam ludzi był to jawny znak, że to co mówią dzieci jest prawdą.
Objawienia Maryjne zostały poprzedzone przez objawienia Anioła. Dzieci wspominają, że 2 lata przed objawieniami Maryi nawiedzał ich Anioł, który wspominał
o potrzebie nieustannej modlitwy za niewierzących w Boga i konieczności podejmowania umartwień by ocalić świat. Podczas ostatniego spotkania Anioł udzielił im komunii świętej. Łucja spożyła Ciało Zbawcy a Hiacynta i Franciszek Jego Krew.
Co nam wszystkim mówią Objawienia z Fatimy? Przypominają o istnieniu piekła, o potrzebie codziennej modlitwy różańcowej, o podejmowaniu nabożeństw pierwszych sobót miesiąca, które mają wynagradzać za grzechy przeciwko Bogu i Niepokalanemu Sercu Maryi. Zachęcają także do podejmowania surowej pokuty i umartwienia.
Dziś w 102-rocznicę tych objawień zechciejmy wszyscy odpowiedzieć na Matczyną prośbę i odmówmy wspólnie różaniec przepraszając Boga za grzechy swoje i świata. Zapraszamy wszystkich na nabożeństwo różańcowe o 17.15.

6 października 2019r. XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA ogłoszenia duszpasterskie

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
1. Dziś jak w każdą niedzielę zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, które będzie celebrowane o godz. 17.15. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca po różańcu będzie procesja eucharystyczna.

2. Ofiary zebrane dziś na tacę przeznaczone są na inwestycje parafialne.

3. W październiku zapraszamy na codzienne nabożeństwa różańcowe. Różaniec dla dzieci w naszej parafii sprawowany jest od poniedziałku do piątku zawsze
o godz. 17.15. Zaś młodzież i dorosłych zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18.00. W niedzielę różaniec dla wszystkich parafian i gości o godz. 17.15.

4. Msza święta wypominkowa w intencji zmarłych będę celebrowana jutro wyjątkowo o godz. 9.00 Wypominki odczytujemy od godz. 8.30. Zapraszamy do włączenie sią w modlitwę za dusze cierpiące w czyśćcu i przyjęcia Komunii św. w ich intencji.

5. Grupa Modlitwy Św. Ojca Pio zaprasza na spotkanie we wtorek o godz. 19.00.

6. Zebranie bielanek w środę 9 października o 16.45 w bibliotece parafialnej.

7. Tradycyjnie czwartki w naszym sanktuarium są dniem adoracji Najświętszego Sakramentu. Możliwość indywidualnej adoracji Chrystusa tego dnia w ciszy
od godz. 9.30 do 12.30 i popołudniu od 15 do 18.00.

8. W piątek po Mszy św. wieczornej będzie miało miejsce spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Na godz. 19.00
do kościoła zapraszamy rok II, zaś do kaplicy rok I. Zapisy do sakramentu bierzmowania w naszej parafii do 11 października.

9. W najbliższą sobotę grupa 7 ministrantów z naszej parafii po rocznym przygotowania z rąk Ordynariusza naszej Diecezji Ks. Biskupa Romualda Kamińskiego przyjmie posługę lektoratu. Uroczystość odbędzie się w Katedrze
św. Floriana o godz. 10.00. Przyszłych lektorów polecamy modlitwom parafian.

10.W przyszła niedzielę będziemy obchodzić już XIX Dzień Papieski. Z tej racji po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na stypendia naukowe dla zdolnej ale ubogiej młodzieży. 16 października będziemy świętować rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, zaś kilka dni później nasz Ksiądz Proboszcz będzie miał rocznicę urodzin, dlatego w następną niedzielę po Eucharystii o 10.30 zapraszamy wszystkich parafian i gości na okolicznościowy tort.

11. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 15.00 spotkanie Apostolstwa Dusz Czyśćcowych. Wszystkich, którzy jeszcze nie znają tej wspólnoty a chcieliby włączyć się w to dzieło modlitwy za zmarłych zapraszamy na spotkanie.

12. Za tydzień o godz. 17.15 różaniec fatimski. Prosimy o zabranie ze sobą świec.

13. Nasza parafia w sobotę 19 października organizuję pielgrzymkę do Piekar Śląskich. Wyjazd o godz. 6.00 rano, powrót wieczorem. Koszt 50 zł, zapisy
w zakrystii.

14. Zbliża się listopad czyli miesiąc szczególnej pamięci modlitewnej o tych, którzy odeszli. Na stoliku z prasą znajdują się kartki wypominkowe, na których można zapisać imiona i nazwiska zmarłych. Zapisane kartki należy przekazać do zakrystii bądź kancelarii. Eucharystia w intencji osób zapisanych na kartkach sprawowana będzie przez cały listopad o godz. 18.00 a nazwiska i imiona osób zmarłych odczytywane będą o godz. 17.30.
Przez cały rok Msza wypominkowa będzie celebrowana w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 a wypominki będziemy odczytywać od 17.15.

15. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Ks. Andrzej Kuflikowski
Kustosz Sanktuarium Św. Ojca Pio

 

Katecheza nr 47
W kolejne niedziele października gdy Kościół gromadzi się na nabożeństwach różańcowych podczas naszych katechez chcemy przybliżyć osobę Matki Bożej i Jej objawienia.
Pierwsze objawienia Maryjne zatwierdzone przez Kościół miały miejsce
w Guadalupe w Meksyku w XVI wieku. Juan Diego, Indianin, który wędrował do Kościoła zobaczył blask. Ukazała Mu się postać kobiety, która przedstawiła się jako Matka Boga. Poprosiła Juana, aby w miejscu gdzie się znajdowali wybudować kaplicę. Indianin udał się do swojego biskupa, opowiedział o tym co widział i o prośbie Maryi. Biskup mu jednak nie uwierzył. Maryja znów ukazała się Juanowi, tym razem poprosiła go by wszedł na szczyt góry i zerwał róże, które tam znajdzie. Maryja zerwane róże sama ułożyła w piękny wieniec. Indianin miał ów róże zanieść biskupowi jako znak, że mówi prawdę. Zdjął tilmę – czyli swój płaszcz i do niego włożył róże. Gdy biskup zobaczył ułożone róże kastylijskie, a na płaszczu wizerunek Maryi dokładnie taki, o którym opowiadał Indianin uwierzył w prawdziwość objawień.
Na zboczu góry w miejscu, które wskazała Maryja Indianinowi niespełna
3 tygodnie od dnia objawień powstała prowizoryczna kaplica. Gdy miała być tam sprawowana pierwsza Msza święta, a w procesji niesiono płaszcz z wizerunkiem Maryi pewien mężczyzna poślizgnął się i uderzając głową o kamień stracił życie. Wtedy Juan Diego przypomniał sobie, że Maryja podczas objawień mówiła, że jeśli powstanie kościół ku Jej czci Ona będzie czynić cuda. Zmarłego człowieka położono w kaplicy obok ołtarza tuż przy wizerunku Maryi. Wtedy ludzie byli świadkami pierwszego cudu – martwy człowiek ożył. Ta wieść szybko rozniosła się wśród ludzi a Guadalupe stało się miejscem pielgrzymek.
Jednak nie to było największym cudem. Czas, w którym miały miejsce objawienia był czasem szczególnie trudnym dla tamtejszej ludności. Aztekowie, którzy zamieszkiwali tamte tereny składali ofiary z ludzi, by przebłagać bóstwa. Maryja z wizerunku
w Guadalupe miała przepasane łono czarną wstęgą co dla ludzi tamtych czasów było znakiem, że jest w stanie błogosławionym. Ludzie właściwie odczytali treść objawień. Mnóstwo z nich porzuciło pogańskie wierzenia i rytualne mordy przyjmując chrzest. Przez zaledwie 6 lat od objawień blisko 8 mln Indian przyjęło wiarę chrześcijańską. Szczególną troską zostały otoczone kobiety w ciąży i dzieci w ich łonach, których Matka Boża z Guadalupe jest patronką.
Należy jeszcze wyjaśnić dokładniej czym jest „TILMA”. Otóż jest to coś na kształt płaszcza utkanego z włókien agawy. W XV wieku taki strój był bardzo popularny. Żywotność takiego płaszcza to 20-30 czasem 50 lat. Płaszcz Juana Diego z wizerunkiem Maryi znajduje się po dziś dzień w Guadalupe. Ten wizerunek był badany przez najróżniejsze grona ekspertów z różnych dziedzin. Stwierdzono, jednoznacznie, że nie został namalowany ręką ludzką, gdyż ludzkość tamtych czasów nie znała barwników użytych do jego stworzenia. Podczas badań sprawdzono także temperaturę obrazu. Okazało się, temperatura jest stała i wynosi 36,6 stopnia Celsjusza.
Jest jeszcze wiele niezwykłych historii, cudów i zdarzeń związanych z Guadalupe. Zaciekawionych odsyłamy do indywidualnej lektury i zgłębiania objawień Maryi
z Guadalupe patronki życia poczętego, zaś wszystkich prosimy o modlitwę w intencji dzieci nienarodzonych i kobiet w ciąży.

29 września 2019 XXVI Niedziela Zwykła ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 29 WRZEŚNIA 2019 ROKU
1. W dniu dzisiejszym podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone różańce dzieci, które w tym roku szkolnym przygotowują się do przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii św.
2. Dziś jak w każdą niedzielę zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, które będzie celebrowane o godz. 17.15.
3. W poniedziałek po wieczornej eucharystii spotkanie dzieła Różaniec Rodziców za Dzieci.
4. Porady prawne w najbliższy wtorek o godz. 19.00. Zapisy do prawnika w zakrystii.
5. Od wtorku 1 października rozpoczynamy codzienne nabożeństwa różańcowe. Różaniec dla dzieci w naszej parafii sprawowany będzie od poniedziałku do piątku zawsze o godz. 17.15. Zaś młodzież i dorosłych zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18.00.
W niedzielę różaniec dla wszystkich parafian i gości o godz. 17.15. Prosimy poszczególne wspólnoty parafialne o włączenie się w prowadzenie nabożeństw różańcowych. W poniedziałki października prosimy Wspólnotę Różaniec Rodziców za dzieci o poprowadzenie różańca po Mszy św. o godz. 18.00, we wtorki Grupę Ojca Pio, w środy Wspólnotę Żywego Różańca, w czwartki Odnowę w Duchu Świętym i Grupę TOTUS TUUS, w piątki Oazę i Caritas zaś w soboty Wspólnotę Niewolników Maryi.
6. Tradycyjnie czwartki w naszym sanktuarium są dniem adoracji Najświętszego Sakramentu. Możliwość indywidualnej adoracji Chrystusa tego dnia w ciszy od godz. 9.30 do 12.30 i popołudniu od 15 do 18.00.
7. W czwartek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Eucharystia w intencji nowych
i świętych powołań kapłańskich i zakonnych. Zachęcamy parafian i gości do wspólnej modlitwy za powołanych i o powołania.
8. Spotkanie Panów z Żywego Różańca i Wspólnoty TOTUS TUUS a także Odnowy
w Duchu Świętym w czwartek o godz. 19.00.
9. Parafialna Pielgrzymka do Rzymu i San Giovanni Rotondo wyrusza 4 października a wraca 11 października. Msza św. inaugurująca pielgrzymkę będzie celebrowana w kaplicy na lotnisku Okęcie w najbliższy piątek o godz. 9.00. Pielgrzymów polecamy modlitewnej pamięci.
10. W piątek przypada pierwszy piątek miesiąca z tej racji zapraszamy wszystkich do skorzystania z sakramentu pokoty i pojednania. Spowiedź tego dnia w naszym sanktuarium podczas każdej Mszy św. Porządek Eucharystii jest następujący rano: 7.00, 8.00, 9.00 i popołudniu 15.00, 17.00 – (dla dzieci), 18.00 i 20.30.
11. W piątek po Mszy św. wieczornej w kościele, będzie miało miejsce spotkanie Oazy. W sposób szczególny zapraszamy wszystkie osoby, które jeszcze do Oazy nie należą a chciałyby bliżej poznać to dzieło.
12. W sobotę zapraszamy wszystkich na nabożeństwo fatimskie, które rozpocznie się Eucharystią o godz. 9.00. Później będzie adoracja Najświętszego Sakramentu
i kończąca wszystko konferencja o godz. 11.00. Na to wydarzenie zapraszamy
szczególnie Wspólnotę Żywego Różańca.
13. Zbiórka ministrantów młodszych i kandydatów w sobotę o godz. 9.30 w kościele.
14. Z racji pierwszej soboty miesiąca odwiedzimy chorych i starszych parafian, by ich wyspowiadać i udzielić komunii świętej. Wizyty u chorych tego dnia między godz. 9.30 a 12.30.
15. Za tydzień ofiary zebrane na tace przeznaczone będą dalsze inwestycje parafialne.
16. Pragniemy wszystkim parafianom i gościom staropolskim BÓG ZAPŁAĆ podziękować za podjęty trud i zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie zeszłotygodniowego odpustu parafialnego ku czci św. Ojca Pio. Słowa uznania kierujemy pod adresem Pana Burmistrza Tomasza Kucharskiego, Dyrekcji Centrum Promocji Kultury naszej dzielnicy. Dziękujemy Paniom z Żywego Różańca, wspólnocie TOTUS TUUS, lektorom, ministrantom i bielankom. Podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy na to święto przygotowali ciasta i inne potrawy. Bóg zapłać!
17. Na roczne praktyki duszpasterskie został skierowany do naszej wspólnoty parafialnej Ksiądz Diakon Michał Stachera z naszego Diecezjalnego Seminarium na Tarchominie. Osobę Księdza Diakona polecamy modlitwom parafian a Księżom Przełożonym z Seminarium dziękujemy za zaufanie.
18. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Katecheza nr 46
W kościele dużo słyszymy o Jezusie. Cały Nowy Testament opowiada o życiu Chrystusa, przytacza Jego słowa. W sumie nic dziwnego przecież to On Kościół założył, On jest Jego głową. A co z Maryją? Czy ona nic nie mówi? Otóż, mówi do ludzi i nie tylko z kart ewangelii. Chrystus przemawiał w Nazarecie, w Kafarnaum, w Jerozolimie a nawet
na Golgocie z wysokości krzyża. Maryja nie ogranicza się do Ziemi Świętej. Przemawia
do swoich dzieci cały czas i z różnych zakątków świata. Mówiła z Guadaluope w Meksyku, gdzie nawoływała do poszanowania życia poczętego. Mówiła z Lasalette we Francji, gdzie przypominała o potrzebie porannej i wieczornej modlitwy. Mówiła w końcu z Fatimy, gdzie zachęcała do codziennego odmawiania różańca.
Październik jest miesiącem, w którym Kościół w sposób szczególny stara się odpowiedzieć na „Fatimską prośbę Maryi” dotyczącą różańca. We wszystkich kościołach naszego kraju w październiku odmawiany jest różaniec. A jaka jest jego historia? Skąd się wziął? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Modlitwa różańcowa znana jest światu od bardzo dawnych czasów. Pustelnicy z pierwszych wieków wzięli sobie mocno do serca słowa św. Pawła: „nieustannie się módlcie” i praktycznie cały czas powtarzali jakieś krótkie modlitwy. Pewien z nich, Paweł z Teb codziennie odmawiał 300 razy „Ojcze Nasz”. I aby się nie pomylić kładł sobie na kolana 300 małych kamieni, które zrzucał po odmówieni każdej kolejnej modlitwy. No ale to było 300-sta a skąd się wzięło 50-siąt?
I zamiast Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo? Przez długi czas początki różańca kojarzono
z osobą św. Dominika, któremu miała objawić się Maryja i przekazać różaniec. Czy tak było? Ciężko jednoznacznie ocenić, bez wątpienia zakon dominikański bardzo mocno przyczynił się do rozpropagowania modlitwy różańcowej. W XV wieku modlitwę różańcową zaczęto kojarzyć z życiem Jezusa Chrystusa i Maryi. Wyodrębniono
15 wydarzeń z dziejów zbawienia i podzielono je na 3 części: radosne, bolesne
i chwalebne. W XVI wieku inny dominikanin, Papież Pius V za sprawą specjalnego dokumentu nadał różańcowi kształt znany po dziś dzień. Zaś nasz rodak św. Jan Paweł II ubogacił różaniec o kolejne 5 tajemnic, czyli część światła.
Karol Wojtyła mówił, że różaniec to Jego ulubiona modlitwa. Marka Terasa
z Kalkuty pytana o to skąd bierze siłę do opieki nad nieuleczalnie chorymi zawsze powtarzała, że z adoracji i modlitwy różańcowej. Ojciec Pio praktycznie nie rozstawał
się z różańcem. Jego współbracia mówili, że różaniec odmawiał prawie cały czas. Ale
w dzisiejszym świecie nie jest aż tak kolorowo. Są tacy, którzy różańcem gardzą, są tacy którzy z różańca się śmieją. Dla tryumfu zła wystarczy by dobro nic nie robiło. Parafrazując te słowa można powiedzieć, by szatan wygrał, wystarczy by ochrzczony
się nie modlił. Matka Maryja prosiła bym odmawiał różaniec codziennie. Słucham się Jej? Czy lekceważę Jej cichą i pokorną prośbę?
Kiedy ostatnio odmawiałem różaniec?

29 września 2019 XXVI Niedziela Zwykła

 

 

Katecheza nr 46
W kościele dużo słyszymy o Jezusie. Cały Nowy Testament opowiada o życiu Chrystusa, przytacza Jego słowa. W sumie nic dziwnego przecież to On Kościół założył, On jest Jego głową. A co z Maryją? Czy ona nic nie mówi? Otóż, mówi do ludzi i nie tylko z kart ewangelii. Chrystus przemawiał w Nazarecie, w Kafarnaum, w Jerozolimie a nawet
na Golgocie z wysokości krzyża. Maryja nie ogranicza się do Ziemi Świętej. Przemawia
do swoich dzieci cały czas i z różnych zakątków świata. Mówiła z Guadaluope w Meksyku, gdzie nawoływała do poszanowania życia poczętego. Mówiła z Lasalette we Francji, gdzie przypominała o potrzebie porannej i wieczornej modlitwy. Mówiła w końcu z Fatimy, gdzie zachęcała do codziennego odmawiania różańca.
Październik jest miesiącem, w którym Kościół w sposób szczególny stara się odpowiedzieć na „Fatimską prośbę Maryi” dotyczącą różańca. We wszystkich kościołach naszego kraju w październiku odmawiany jest różaniec. A jaka jest jego historia? Skąd się wziął? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Modlitwa różańcowa znana jest światu od bardzo dawnych czasów. Pustelnicy z pierwszych wieków wzięli sobie mocno do serca słowa św. Pawła: „nieustannie się módlcie” i praktycznie cały czas powtarzali jakieś krótkie modlitwy. Pewien z nich, Paweł z Teb codziennie odmawiał 300 razy „Ojcze Nasz”. I aby się nie pomylić kładł sobie na kolana 300 małych kamieni, które zrzucał po odmówieni każdej kolejnej modlitwy. No ale to było 300-sta a skąd się wzięło 50-siąt?
I zamiast Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo? Przez długi czas początki różańca kojarzono
z osobą św. Dominika, któremu miała objawić się Maryja i przekazać różaniec. Czy tak było? Ciężko jednoznacznie ocenić, bez wątpienia zakon dominikański bardzo mocno przyczynił się do rozpropagowania modlitwy różańcowej. W XV wieku modlitwę różańcową zaczęto kojarzyć z życiem Jezusa Chrystusa i Maryi. Wyodrębniono
15 wydarzeń z dziejów zbawienia i podzielono je na 3 części: radosne, bolesne
i chwalebne. W XVI wieku inny dominikanin, Papież Pius V za sprawą specjalnego dokumentu nadał różańcowi kształt znany po dziś dzień. Zaś nasz rodak św. Jan Paweł II ubogacił różaniec o kolejne 5 tajemnic, czyli część światła.
Karol Wojtyła mówił, że różaniec to Jego ulubiona modlitwa. Marka Terasa
z Kalkuty pytana o to skąd bierze siłę do opieki nad nieuleczalnie chorymi zawsze powtarzała, że z adoracji i modlitwy różańcowej. Ojciec Pio praktycznie nie rozstawał
się z różańcem. Jego współbracia mówili, że różaniec odmawiał prawie cały czas. Ale
w dzisiejszym świecie nie jest aż tak kolorowo. Są tacy, którzy różańcem gardzą, są tacy którzy z różańca się śmieją. Dla tryumfu zła wystarczy by dobro nic nie robiło. Parafrazując te słowa można powiedzieć, by szatan wygrał, wystarczy by ochrzczony
się nie modlił. Matka Maryja prosiła bym odmawiał różaniec codziennie. Słucham się Jej? Czy lekceważę Jej cichą i pokorną prośbę?
Kiedy ostatnio odmawiałem różaniec?

22 września 2019 XXV Niedziela Zwykła. Odpust ku czci św. O.Pio

22 WRZEŚNIA 2019
DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. OJCA PIO
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj przeżywamy główne Uroczystości Odpustowe ku czci św. Ojca Pio. Porządek Mszy św tak jak w każda niedzielę. Kardynał Gerhard Muller z Watykanu będzie celebrował sumę odpustową o 12.00, wygłosi homilię i poprowadzi procesję eucharystyczną. Oprawę muzyczną podczas Mszy św wykona Zespół Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie . Homilie na podczas pozostałych Mszy św wygłosi O. Roman Rusek OFMcap, krajowy Modertor Grup Modlitwy św. Ojca Pio. Msza św z błogosławieństwem małych dzieci i niemowląt 16.15. XV Festyn Rodzinny Pożegnanie Lata 2019 na Gocławiu zaraz po sumie. Wystąpią : Zespół Pieśni i Tańca SGH, Chórek Oremus, Marcin Styczeń, Tomek Dolski skrzypek i Halina Frąckowiak. Zapraszamy na tradycyjne stragany odpustowe na łąkę za parkan kościoła. Grochówka, chleb ze smalcem, i wypieki naszych gospodyń o które prosimy będą do degustacji na naszym odpuście. Zapraszamy Parafian i Gości do nawiedzenia Naszego Sanktuarium św . Ojca Pio . Nawiedzając nasza świaytynie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Zapraszamy.
2. Różaniec dzisiaj o 17.15 . Zapraszamy.
3. Miesieczna Msza św przez wst.sw. Rity Patronki trudnych spraw małżeńskich i beznadziejnych dzisiaj o 18.00.
4. Jutro 23 liturgiczne wspomnienie św. Ojca Pio. Porządek Mszy św : 7.00, 8.00, 9.00, 15.00 i 18.00. Msza św i adroracja ze św. O.Pio jutro od 15.00 do 18.00.
5. Porady psychologa we wtorki o 19.00.
6. Uczestników październikowej pielgrzymki do Rzymu i San Giovanni Rotondo zapraszamy na spotkanie we wtorek po Mszy św o 18.00 w kościele.
7. Poradnia rodzinna czynna w środy od 18.30.
8. Próba chórku Oremus w czwartek o 18.00. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do śpiewania podczas Mszy św o 10.30.
9. Wieczór uwielbienia Wspólnoty Niewolników Maryi w czwartek od 18.00 do 20.00. Zapraszamy.
10. Spotkanie organizacyjne dla wszystkich kandydatów do Bierzmowania w piątek 27 września o 19.00 w kaplicy. Zapisy do Bierzmowania rok I w kancelarii i zakrystii.
11. II Diecezjalny Dzień Chorego i Seniora z mozliwością przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych odbędzie się w sobotę 28 września o 10.30. Po Mszy wspólna agapa w kaplicy.. Zapraszamy.
12. Parafialna pielgrzymka na czuwanie grup Modlitwy św. Ojca Pio w Częstchowie w sobote 28 września wyjazd 16.00. Powrót w niedzielę rano. Koszt 50 zł. Zapisy w zakrystii. W programie udział w apelu jasnogórskim o 21.00 i we Mszy św o północy w kaplicy jasnogórskiej.
13. Miesięczna Msza św za wst.sw. SZarbela , Mnicha i Pustelnika z obrzędem namaszczenia olejami Świętego w sobotę 28 września o 18.00. Zapraszamy.
14. Ks. Prałatowi Piotrowi Bajorowi dziękujemy za przeprowadzenie nabożeństwa 40 godzinniego w naszym sanktuarium.
15. Prasa katolicka pod chórem.

Ks. Andrzej Kuflikowski
Proboszcz parafii sw. O. Pio