Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Przez dwa lata pandemia wymusiła ograniczenie zakresu stawiania ołtarzy Bożego Ciała do dziedzińca kościoła. W tym roku możliwe było poprowadzenie procesji tradycyjnym szlakiem – ulicami Meissnera, Bora-Komorowskiego i Fieldorfa. Dało to sposobność do zamanifestowania naszej wiary i zawierzenia Bożej Opatrzności. Liczna obecność wiernych w procesji była tego dowodem.

Tegoroczne święto Bożego Ciała przypadło w 20. rocznicę kanonizacji patrona naszej parafii, Ojca Pio z Petrelciny. Życie i misja kapucyna z San Giovanni świadczą o tym, że gdy trudności i cierpienia są przyjmowane z miłością, to stają się uprzywilejowaną drogą świętości. Wszystkie cztery ołtarze tegorocznej procesji były przygotowane w tej właśnie konwencji. Czerpmy zatem z bogatego źródła mądrości naszego patrona.
Czytaj dalej…

Dzień skupienia – 12 grudnia 2020

W sobotę 12 grudnia 2020 roku w naszym sanktuarium odbył się kolejny, jubileuszowy X Adwentowy Dzień Skupienia Grup Modlitwy Św. Ojca Pio. Na uroczystości te przybyli czciciele O. Pio z kilkunastu parafii z Warszawy i okolic.

Modlitewne czuwanie rozpoczęło się o godz. 9.00 Mszą świętą celebrowaną przez Księdza Biskupa Marka Solarczyka. W homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że obchodzimy wspomnienie objawienia Matki Bożej z Guadalupe, jakie miało miejsce 12 grudnia 1531 roku. Matka Boża i Ojciec Pio wskazywali na konieczność poszanowania życia i wskazania te są nadal bardzo aktualne.

Następnie Kustosz Sanktuarium Ks. Prałat Andrzej Kuflikowski przewodził Drodze Krzyżowwj, a potem Krajowy Asystent Grup Modlitwy Ojca Pio o. Roman Rusek OFMCap z Tenczyna poprowadził konferencję o świętym.

Spotkanie zakończyło się Litanią do św. Ojca Pio i Koronką do Bożego Miłosierdzia.  Czytaj dalej…

III Diecezjalny Dzień Chorego i Seniora w diecezji warszawsko-praskiej.

„Pan obdarza nas nieraz i wielkim cierpieniem i wielką niedołężnością i innymi przeszkodami, ale to jest wpisane w naszą drogę i może przynosić wielkie owoce zbawcze. Jeśli cierpienie złączy się z cierpiącym Chrystusem, to wtedy przynosi to owoce i wtedy dołączeni jesteśmy do tego wielkiego dzieła Pana Jezusa jako współodkupiciele” –  mówił w homilii bp Romuald Kamiński, podczas III Diecezjalnego Dnia Chorego i Seniora w diecezji warszawsko-praskiej.

Czytaj dalej…

2 września 2020

2 września 2020 o 17.00 przy pomniku Gen. Augusta Fieldorfa dzieci, młodzież , nauczyciele, dyrekcja SP 185 UNICEF złożyli wieńce ku czci i pamięci poległych obrońców Ojczyzny. Modlitwie przewodniczył bp. Marek Solarczyk , które następnie celebrował Mszę św w intencji o Dary Ducha świętego w nowym roku szkolnym i katechetycznym 2020/2021 dla dzieci , nauczycieli, dyrekcji, katechetów i rodziców. W uroczystości udział wzięła wiceburmistrz dzielnicy Praga południe p. Bożena Przybyszewska.

Czytaj dalej…

Dzień Skupienia

W sobotę 14 grudnia 2019 roku w naszym sanktuarium odbył się IX Adwentowy Dzień Skupienia dla Grup Modlitwy Świętego Ojca Pio. Dzień Skupienia rozpoczął się tradycyjnie Eucharystią sprawowaną o godz. 9.00 pod przewodnictwem Ks. Biskupa Marka Solarczyka. Czytaj dalej…