SAKRAMENTY

  • CHRZEST

Udzielany jest w każdą sobotę i niedzielę podczas Mszy św. o g. 12.00. Rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych (naszych parafian) obowiązuje udział w katechezie chrzcielnej w piątek o g. 19.00.

Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka (USC); zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych. Rodzicami chrzestnymi mogą zostać osoby bierzmowane będące praktykującymi katolikami.

Zaświadczenia na chrzestnych wydajemy w każdy piątek po wysłuchaniu katechezy o 19.00


BIERZMOWANIE

Spotkania przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywają się w piątek o 19.00

Kandydaci do bierzmowania są zobowiązani w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej, do regularnego przystępowania do spowiedzi świętej oraz troski o codzienną modlitwę osobistą. Konieczne jest również uczestnictwo w lekcjach religii, prowadzonych w szkole.

Aktualne spotkania:

Rok I : 8 stycznia ( NIEDZIELA) , 3 marca, 31 marca, 14 kwietnia, 5 maja, 2 czerwca 2023

Rok II : 22 stycznia,( NIEDZIELA) , 10 marca, 24 marca 2023

Osoby starsze, które  z różnych przyczyn nie przystąpiły do s. Bierzmowania a wyrażają taką chęć zapraszamy na spotkanie w niedzielę 26  lutego o 19.00 w kaplicy.

Młodzież z grupy Rok II przyjmie Sakrament Bierzmowania 12 kwietnia 2023 podczas Mszy św. o 18.00.


MAŁŻEŃSTWO

Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje uczestnictwo w katechizacji przedmałżeńskiej (10 spotkań) oraz indywidualne spotkania z doradcą życia rodzinnego w poradni rodzinnej. W naszej parafii katechizacja przedmałżeńska zaczyna się:

Terminy kursu przedmałżeńskiego
1 marca 2023
6 września 2023

o godz. 19.00 w kaplicy. Na pierwszym spotkaniu dokonujemy zapisów na kurs

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii 3 miesiące przed planowaną datą ślubu posiadając: dokumenty otrzymane z USC potwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa; metryki chrztu (ważne trzy miesiące od daty wystawienia); zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej. Na podstawie przedstawionych rozmów spisywany jest protokół kanonicznego badania narzeczonych i przyjmowane są zapowiedzi (druga strona otrzymuje prośbę do swojego proboszcza o ich wygłoszenie; po wygłoszonych zapowiedziach dostarcza stosowny dokument do parafii w której spisano protokół).


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Spowiadamy w dni powszednie i w niedzielę podczas każdej Mszy św.

Spowiedź poza Mszą św., w soboty 17.00-18.00.

Spowiedź dla osób starszych i słabiej słyszących w każdą niedzielę podczas Mszy św. o 10.30 w obudowanym konfesjonale , który znajduje się przy wejściu na chór.


SAKRAMENT CHORYCH

Zgłoszonych wcześniej chorych odwiedzamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca od g. 9.30, natomiast w sytuacjach nagłych na każde wezwanie.

Msza św. dla chorych i niepełnosprawnych  w każdą trzecią sobotę miesiąca o 12.00  w kaplicy. Poza lipcem i sierpniem.