SAKRAMENTY

CHRZEST

Udzielany jest w każdą sobotę i niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.00. Rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych (naszych parafian) obowiązuje udział w katechezie chrzcielnej w piątek o godz. 19.00.

Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka (USC), zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych. Rodzicami chrzestnymi mogą zostać osoby bierzmowane będące praktykującymi katolikami.

Zaświadczenia na chrzestnych wydajemy w każdy piątek po wysłuchaniu katechezy o godz. 19.00


BIERZMOWANIE

Spotkania przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywają się w piątek o  godz. 19.00

Kandydaci do bierzmowania są zobowiązani w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej, do regularnego przystępowania do spowiedzi świętej oraz troski o codzienną modlitwę osobistą. Konieczne jest również uczestnictwo w lekcjach religii, prowadzonych w szkole.


MAŁŻEŃSTWO

Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje uczestnictwo w katechizacji przedmałżeńskiej (10 spotkań) oraz indywidualne spotkania z doradcą życia rodzinnego w poradni rodzinnej. W naszej parafii katechizacja przedmałżeńska zaczyna się:

Terminy kursu przedmałżeńskiego:

6 marca 2024

11 wrzesnia 2024

Na pierwszym spotkaniu dokonujemy zapisów na kurs

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii 3 miesiące przed planowaną datą ślubu posiadając: dokumenty otrzymane z USC potwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa; metryki chrztu (ważne trzy miesiące od daty wystawienia); zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej. Na podstawie przedstawionych rozmów spisywany jest protokół kanonicznego badania narzeczonych i przyjmowane są zapowiedzi (druga strona otrzymuje prośbę do swojego proboszcza o ich wygłoszenie; po wygłoszonych zapowiedziach dostarcza stosowny dokument do parafii w której spisano protokół).


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Spowiadamy w dni powszednie i w niedzielę podczas każdej Mszy św.

Spowiedź poza Mszą św. w soboty od 17.00 -18.00.

Spowiedź dla osób starszych i słabiej słyszących w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 w obudowanym konfesjonale, który znajduje się przy wejściu na chór.


SAKRAMENT CHORYCH

Zgłoszonych wcześniej chorych odwiedzamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9.30, natomiast w sytuacjach nagłych na każde wezwanie.

Msza św. dla chorych i niepełnosprawnych  w każdą trzecią sobotę miesiąca o godz. 12.00  w kaplicy. Poza lipcem i sierpniem.