Odnowa w Duchu Świętym

Podczas swej trzeciej wyprawy misyjnej do pogańskich ludów imperium rzymskiego, św. Paweł zawitał do Efezu, metropolii w Azji Mniejszej nad Morzem Egejskim. W tamtych czasach owo portowe miasto miało podobne znaczenie jak dziś Nowy Jork. Apostoł napotkał w nim grupę wiernych, którzy z rąk Apollosa, wykształconego Żyda z Aleksandrii, otrzymali chrzest pokuty, na wzór tego, którego udzielał Jan Chrzciciel. Będąc w Efezie Paweł „zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty” (Dz 19,2).
Jeśli i Ty nie słyszałeś lub wiesz niewiele zapraszamy na spotkania naszej grupy modlitewnej. Nasza wspólnota istnieje od 2 października 2005 roku i liczy około 30 osób. Zamierzamy tworzyć 7-8 osobowe „grupki dzielenia”. Na cotygodniowe spotkania zapraszamy wszystkich chcących doświadczyć wspólnoty, spontanicznej modlitwy i radosnych śpiewów. Formacja wstępna niektórych członków grupy dokona się podczas Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy (REO), które planujemy w tym roku. Obecnie podczas systematycznych spotkań połączonych z czytaniem Pisma Świętego, modlitwą i dzieleniem się doświadczamy Boga w swoim życiu. Spotkania grupy w czwartki po Mszy św. wieczornej ok. 18.45 w salce na plebanii. Ponadto uczestniczymy przynajmniej raz w miesiącu we wspólnotowej Mszy św. i Adoracji Najświętszego Sakramentu Niektóre osoby naszej wspólnoty zajmuje się oprawą liturgiczną i muzyczną mszy św. w kaplicy św O. Pio. Jeden z braci redaguje stronę http://www.zwiastowanie.alleluja.pl/, głównie o tematach odnowowych i maryjnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji i wskazówek można pisać pod adres wspólnoty: d.batkowski@waw.iel.pllub bozedrogi@op.pl
Modlitwa oznacza wyraźny zwrot w stronę Boga. Jeśli chcemy, by nasze spotkanie modlitewne było oddawaniem chwały Bogu, musimy od początku umieścić Boga w jego centrum. Musimy sobie uświadomić, przypomnieć, że spotkaliśmy się właśnie w tym jednym celu, a nie po to, by sobie przyjemnie spędzić czas w miłym towarzystwie, gdzie mogę zapomnieć o codziennych troskach i obowiązkach. Nasi prowadzący kapłan i animatorzy przypominają, czy to w komentarzu, w samej modlitwie czy też w treści pieśni, o tym, że Pan jest wśród nas, jest blisko, oczekuje naszej gotowości poddania się Jemu.
CHCEMY RAZEM: „Usilnie , wielce służyć Bogu z czystej miłości pod sztandarem krzyża w Kościele, niosąc pomoc bliźnim dla większej chwały Boga i dla większego dobra wspólnego” (Św. Ignacy Loyola). Usilnie i wielce służyć Bogu… Z jakiego motywu? Z miłości. Z jakiej miłości? Czystej, czyli nieobłudnej. Miłość, która by nie służyła, która by nie niosła pomocy, jest miłością podejrzaną, nie można jej zaufać. Natomiast można zaufać miłości, która -nie szuka swego, ale udziela się. Doskonałym wzorem takiej miłości są Boskie Osoby w Trójcy Świętej. One nie istnieją dla siebie samych, ale udzielają, się sobie wzajemnie i w tym jest ich szczęście. Dzieło stworzenia, dzieło odkupienia jest dziełem miłości udzielającej się, miłości prawdziwej. Dlatego właśnie mówi św. Ignacy, że trzeba „Usilnie służyć Bogu z czystej miłości…”. Duch Święty dodaje odwagi Apostołom na czas przepowiadania i głoszenia Chrystusa (Dz 4,8;5,32), potwierdzając to przepowiadanie licznymi znakami i cudami (Dz 2,3;10,47), kierując rodzącym się Kościołem (Dz 10,19), napełnia mądrością uczniów zgromadzonych na tzw. soborze jerozolimskim (Dz 15,28) wzywa niektórych chrześcijan do wypełniania posługi pasterskiej wobec innych członów wspólnoty (Dz 20,28).