Różaniec rodziców


Z wielu źródeł wiemy o inicjatywie zwanej „różańcem rodziców w intencji dzieci”. Wiemy jak Pan Bóg przez to dzieło i wstawiennictwo Matki Bożej działa. Dlatego postanowiliśmy w naszej parafii zorganizować taką formę modlitwy. W połowie 2018 roku mamy 14 takich róż. Czyli 280 rodziców systematycznie modli się za swoje dzieci. Opiekunem Różańca Rodziców za Dzieci jest ks. Dariusz Walicki. Szerzej o idei tej modlitwy na stronie www.rozaniecrodzicow.pl

Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę.
NIE ZWLEKAJ – PODARUJ DZIECKU RÓŻĘ!

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?

 1. Dajemy najpiękniejszy, codzienny prezent naszym dzieciom – wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) – pełniej wypełniamy 4 przykazanie („Słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci, do synów i córek. Mówią ­ «czcij ojca i matkę». Z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców: ­«pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć». Bądź godny imienia Ojca! Bądź godna imienia matki!” Jan Paweł II).
 2. Pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę. Jeśli nikt nie zapomni, to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!
 3. Rozwój naszej osobistej modlitwy. Często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie, co jest jak najbardziej zalecane i owocne.

Intencje:

 • Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa, usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy przeszłe, ale również obecne, nie wpływały negatywnie na nasze dzieci. Aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.
 • Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
 • Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!
 • Prosimy o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.
 • Prosimy w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła świętego.

Jak dołączyć?

Co najmniej na trzy sposoby:

 • Można przyjść na Eucharystię w ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 18.00. Po Mszy można zapisać się do naszego dzieła. Chętnie wtedy odpowiemy na wszelkie pytania.
 • Można napisać maila na adres: opio.rozaniecrodzicow@gmail.com
 • Można przekazać swoją deklarację (imię, nazwisko, telefon i adres email) księdzu Dariuszowi.