DEKRET
potwierdzający ustanowienie Diecezjalnego Sanktuarium
Świętego Ojca Pio w Warszawie na Gocławiu


Mając na uwadze chwałę Bożą i dobro duchowe wiernych oraz rozwój kultu jednego z najznamienitszych świętych naszych czasów – Ojca Pio z Pietrelciny, spełniając prośbę ks. prałata Andrzeja Kuflikowskiego, proboszcza parafii św. Ojca Pio w Warszawie na Gocławiu, duchowieństwa oraz wiernych, zważywszy na wszystkie okoliczności i potrzeby duszpasterskie, na mocy kanonów 1230 – 1232§ 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, potwierdzam niniejszym dekretem ustanowienie w Warszawie na Gocławiu
Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Ojca Pio, przy kościele parafialnym o tym samym tytule, którego kustoszem będzie aktualnie urzędujący proboszcz (KPK kan. 1232 § 2).

Od początku istnienia parafii św. Ojca Pio duszpasterze i wierni szerzyli kult Świętego z Pietrelciny; zasięg tego kultu przekroczył granice parafii, a nawet diecezji.

Sanktuarium posiada nie tylko słynącą łaskami figurę Świętego albo także Jego relikwie, których autentyczność została potwierdzona. W świątyni, wyróżniającej się pięknem przestrzeni sakralnej, prowadzona jest ożywiona działalność duszpasterska, dzięki której wierni mają zapewnione obfitsze środki zbawienia (por. KPK kan. 1234 § 1).

Zatwierdzam jako uroczystość odpustową dla tego Sanktuarium dzień liturgicznego wspomnienia św. Ojca Pio – 23 września, którą można będzie obchodzić w sam dzień albo w niedzielę najbliższą tej daty. Jednocześnie, każdego dnia pielgrzymi nawiedzający Sanktuarium będą mogli uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, jeśli podczas pobożnego nawiedzenia odmówią Ojcze nasz i Wierzę (WO 33 § 1, 4o).

Kustosza Sanktuarium zobowiązuję do prowadzenia dokładnej kroniki, przechowywania pamiątek związanych z Sanktuarium i gromadzenia dokumentów.

Niech ustanowienie Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Ojca Pio przyczyni się do dalszego rozwoju kultu tego Świętego i większej chwały Bożej. Kustoszowi Sanktuarium i wszystkim, którzy będą się w nim modlić udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Warszawa, dnia 23 września 2017 roku,
w uroczystość św. Pio z Pietrelciny, prezbitera,
w roku srebrnego jubileuszu erygowania Diecezji Warszawsko-Praskiej

+ Abp Henryk F. Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski