XXVII Niedziela Zwykła

MT 21, 33-43

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

Pokój Boży przewyższa wszelki umysł (Flp 4,7). Człowiek sam nie osiągnie tego, co jest dziełem Bożym. Ale Bóg nie ma kompletnie swego udziału w tym, co staje się tylko dziełem ludzkim, a jest nim wszelka forma egoizmu. Przypowieść o rolnikach-zabójcach doskonale ilustruje przewrotność myślenia krótkowzrocznego. Ich działania oparte na przemocy i rozboju nie doprowadziły do niczego dobrego. W ich umysłach dominował niepokój i obawa przed utratą tego, co tak do nich nie należało.
Często w życiu chcemy coś osiągnąć idąc na skróty, podejmując działania „siłowe”, chcemy koniecznie, za wszelką cenę szybko cieszyć się sukcesem. Tak się dzieje zarówno na płaszczyźnie relacji jak i w innych sferach. Zapominamy, że cnota i czyn chwalebny, zasługujący na uznanie, jest ciężko osiągalny. Dlatego czasem uciekamy się do złych sposobów – nie ma w tym jednak pokoju Bożego, lecz tylko zaciemnienie umysłu.
Jakże inny okazuje się Bóg. W tej alegorycznej opowieści to On kryje się pod osłoną gospodarza. Bóg cierpliwie wysyła proroków (słudzy) wierząc, że oni zaprowadzą Boży ład w winnicy (naród wybrany). Otóż winnicą Pana jest dom Izraela (por. Iz 5,7). Winnica nie należy do przewrotnych rolników (niewierni, zbuntowani Żydzi). Jednak oni chcą przywłaszczyć sobie czyjeś dziedzictwo, dlatego zabijają proroków. Wielkoduszność, a może nawet swoista naiwność Boga-gospodarza polega na tym, że posyła On jeszcze swego Syna – Jezusa Chrystusa, którego spotyka ten sam los, co proroków. Jezus umiera poza miastem-winnicą. Lecz paradoks Bożej logiki polega na tym, że Ten właśnie zabity i odrzucony staje się fundamentem nowego „ładu” w winnicy. Ale to już poganom (innym rolnikom) zostaje powierzona winnica.
Ty przez chrzest św. stałeś się członkiem nowej winnicy Pana. I dziś tobie stawia On pytanie: czy oddajesz plon we właściwym czasie? Czy przyjmujesz Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana, a życie jako dar, który trzeba będzie zwrócić? Tylko taka perspektywa wiary gwarantuje to, by Jego pokój strzegł twego serca i myśli. Abyś czasem nie pomyślał, że przez złe czyny i przewrotność niewiary możesz zagarnąć dziedzictwo, które trzeba będzie oddać, gdy Pan przyjdzie po ciebie. Dlatego warto w życiu brać pod rozwagę cnotę i czyn chwalebny, bo twoje życie jest świętym darem i należy ono do Boga

Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła

8 października 2017
XXVII Niedziela Zwykła
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. „Idźmy z nadzieją naprzód” to hasło XVII Dnia Papieskiego, który dzisiaj obchodzimy. Z tej racji w dniu dzisiejszym po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na stypendia naukowe dla uzdolnionej ale ubogiej młodzieży. Po Mszy św. o 10.30 zapraszamy na kremówki papieskie.
2. W ramach akcji ogólnopolskiej „Zatrzymaj aborcję”, dzisiaj po każdej Mszy św. zbieranie podpisów pod projektem obywatelskim.
3. Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii w niedzielę o 17.00, w dni powszednie dla dzieci od poniedziałku do piątku o 17.30, dla młodzieży i dorosłych od poniedziałku do soboty po Mszy św o 18.00.
4. Grupa Modlitwy św. Ojca Pio zaprasza na spotkanie we wtorek
o 19.00.
5. Porady prawne we wtorek o 19.00, zapisy w zakrystii. Psycholog, przyjmuje we wtorki od 19.00, a poradnia rodzinna czynna w środy od 18.30.
6. W piątek 13 października mija 100 rocznica Objawień Fatimskich z tej racji zapraszamy na Uroczysty Różaniec Fatimski z procesją po Mszy św o 18.00. Prosimy zabrać ze sobą świece.
7. Młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy w piątek 13 października na 19.00 do kaplicy.
8. Nasza parafia pragnie powołać do istnienia chór dorosłych. Osoby, które chciałyby należeć do choru zapraszamy na spotkanie oganizacyjne, które będzie miało miejsce we wtorek 10 października , po zakończeniu nabożeństwa różańcowego, w Kościele.
9. Zbiórka Ministrantów w sobotę o 9.30 w kościele.
10. W sobote 14 października obchodzimy Dzień Komisji Edukacji Narodowej. W modlitwach naszych pamiętajmy o nauczycielach, katechetach i wychowawcach.
11. Taca za tydzień na dom św. Faustyny w Ostrówku.
12. Katecheza formacyjna dla Rodziców i dzieci kl. III przygotowujących się do I Komunii św. w sobotę 21 października
o 10.00 w kościele.
13. Na wypominki za zmarłych przyjmujemy w kancelarii i zakrystii. Za naszych zmarłych wypominkami modlimy się przez cały listopad, pół godziny przed 18.00 w dni powszednie, zaś w niedzielę o 17.00 Różaniec wypominkowy. W ciągu roku w każdy I poniedziałek miesiąca o 18.00 celebrujemy Mszę św. wypominkową poprzedzoną czytaniem wypominek od 17.15. Kartki wypominkowe na stoliku pod chórem. Wypominki ofiara dobrowolna.
14. Przypominamy, że zaświadczenie o możliwości pełnienia godności ojca lub matki chrzestnej wydajemy w każdy piątek o 19.00 po wysłuchaniu konferencji. Chrzestnymi mogą być tylko ludzie wierzący i praktykujący związani małżeństwem skaramentalnym bądź osoby stanu wolnego.
15. Przypominamy Rodzicom, że kościół jest miejscem modlitwy. Kościół nie jest placem zabaw, dlatego prosimy aby w czasie Mszy św. dzieci pozostawały przy Rodzicach, żeby nie rozpraszać innych Parafian.
16. Parafialna pielgrzymka do Ziemi św. 20-27 lutego. Koszt 3290zł. Zapisy w zakrystii.
17. Prasa katolicka pod chórem.

Ks. Andrzej Kuflikowski
Proboszcz

Pielgrzymka do Ziemii Świętej – luty 2018

ZIEMIA ŚWIĘTA

20 – 27.02.2018 (8 dni)

Od 2000 lat chrześcijanie z całego świata przybywają do Ziemi Świętej, która jest naszym duchowym dziedzictwem. Pielgrzymi podążają śladami Jezusa z Biblią w ręku i modlą się w miejscach w których Jezus nauczał. Jest to miejsce i niepowtarzalna okazja poznania biblijnej krainy, pogłębienia wiary i duchowej przemiany na resztę życia. Czytaj dalej…

XXV Niedziela Zwykła

24 września 2017  Uroczystość odpustowa ku czci św. Ojca Pio

(Mt 20,1-16):

Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli.

Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy!”

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!” Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

«Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?» Czytaj dalej…

XXIV Niedziela Zwykła

17.09.2017

Mt 18, 21-35

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Czytaj dalej…

18 czerwca 2017

Monstrancja przypominająca postać Niepokalanej, jest darem Polaków dla fatimskiego sanktuarium, w 100. rocznicę objawień. Zanim zostanie przekazana do Fatimy, peregrynuje po polskich parafiach, przypominając o fatimskim przesłaniu, nadal aktualnym wezwaniu do modlitwy o pokój, do nawrócenia oraz o potrzebie miłosierdzia.

W niedzielę 18 czerwca gościła w naszej Parafii Czytaj dalej…