26.01.2020 Słowo na Niedzielę

III Niedziela Zwykła
26 Stycznia 2020 roku

„Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza…”

            W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nikomu nie przyszło do głowy, by kwestionować życie Jezusa Chrystusa, kwestionować to, że On prawdziwie istniał. Jedni w Niego wierzyli, słuchali Jego nauki i starali się według niej żyć. Inni w Niego nie wierzyli, ale nikt nie kwestionował Jego życia na ziemi.

            Tymczasem dziś, w XXI wieku jest wielu ludzi, którzy wątpią w Jego istnienie. Podważają Jego ziemskie życie. Niektórzy głośno opowiadają o tym, że Jezus był postacią fikcyjną!

            Dzisiejszą ewangelia to nic innego jak wypełnienie proroctwa ze Starego Testamentu. Proroctwa, wypowiedzianego przez Izajasza, który nazywa Jezusa wieczną światłością!

            Ludzie dziś nie potrzebują nauczycieli tylko świadków. Świadków
i przewodników na drodze wiary. Chciejmy być takimi świadkami Jezusa z Nazaretu, ale nie tylko w niedzielę w Kościele, lecz przez cały tydzień, przez całe nasze życie! 

19.01.2020 II Niedziela Zwykła Słowo na niedzielę

II Niedziela Zwykła

19 Stycznia 2020 roku

„…daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.”

            W przeznaczonym na dzisiejszą niedzielę fragmencie ewangelii św. Jana dowiadujemy się dwóch istotnych rzeczy o św. Janie Chrzcicielu. Jan Chrzciciel dziś sam oznajmia czym jest jego posłannictwo. Oznajmia, że Jego posługa ma podwójny wymiar. Z jednej strony jest Tym, który przygotowuje ludzi na przyjście Mesjasza, z drugiej zaś strony jest Tym, który o Nim zaświadcza, daje świadectwo.

            Świadectwo, to coś bardzo ważnego. Świadectwo wiary to coś czego potrzebuje dziś każdy człowiek. Każdy, bo i małe dziecko by wzrastać w wierze potrzebuje dobrego przykładu wiary w domu. Każdy, bo i mąż i żona mają troszczyć się o siebie nie tylko w wymiarze doczesnym ale i duchowym. Każdy potrzebuje świadectwa by na drodze wiary nie ustać. Skąd to świadectwo brać? Trzeba samemu świadczyć o miłości Boga. Trzeba w Boga i Bogu wierzyć.

            Słowa są ważne, są potrzebne ale to przykłady są najważniejsze. Jaki daje przykład wiary? Czy na szyi mam medalik? Czy potrafię przyznać się do Boga przed sąsiadami a drzwi mojego domu zdobi napis K+M+B 2020?       Czy w restauracji bądź  pracy przed posiłkiem mam odwagę uczynić znak krzyża? Jakie daję świadectwo? Świadectwo wiary czy lęku?

6.01.2020 Uroczystość Objawienia Pańskiego – Słowo na Uroczystość

ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
       6 Stycznia 2020 roku
„Mędrcy Świata Monarchowie, gdzież spiesznie dążycie?”

Święto Objawienia Pańskiego zwane popularnie świętem Trzech Króli, to dowód na to, że Bóg w swoim zbawczym planie chce by wszyscy ludzie usłyszeli dobrą nowinę o zbawieniu. Jezus przychodzi do każdego. Jezus objawia się każdemu. Przychodzi do biednego i bogatego, mądrego i prostego. On nie robi wyjątków. Jezus nie boi się biedy materialnej, nie boi się biedy intelektualnej. Żadna bieda poza biedą duchową nie zamyka drogi do nieba.

Liturgia 6 stycznia upamiętnia pokłon jaki oddali Dzieciątku Jezus Monarchowie. Mirra, kadzidło i złoto to dary jakie oni – Mędrcy Świata złożyli Bogu. Przyszli by oddać Bogu pokłon. Przyszli by złożyć dary, w końcu przyszli by przyznać się do Boga. W dzisiejszych czasach o to ostatnie  jest najtrudniej. Najtrudniej przyznać się do Boga. Powiedzieć: wierzę. Powiedzieć: spowiadam się. Powiedzieć: dzień zaczynam od modlitwy. Powiedzieć: przyjmuje Księdza po kolędzie. Kreda, która naznaczamy drzwi naszych domów to symbol i dowód – Ja biedak, mędrzec, biznesmen, fryzjer, bankowiec, polityk, mąż i ojciec – Wierzę! W Boga, który stworzył świat. W Jezusa, który narodził się w Betlejem. W Ducha Świętego, który podtrzymuje Kościół – ja, wierzę!

Niech napis C + M + B 2020 będzie moim świadectwem wiary. Niech przypomina mi, że codziennie mam składać Bogu ofiarę, mam o Nim  świadczyć. Mam być niczym Monarcha, który oddaje pokłon i składa dary. Niech moją mirrą będzie wierność, moim kadzidłem – cierpliwość, a moim złotem – miłość. Amen!        

5.01.2020 Słowo na niedzielę

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
5 Stycznia 2020 roku
„Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości”

           Dzisiejszy fragment ewangelii opowiada o Janie. Ukazuje Go jako tego, który daje świadectwo o Jezusie Chrystusie – o Słowie wcielonym.

           O czym świadectwo daje ja? Ale nie moje deklaracje? Nie moje pamiątki sakramentów, tylko moja codzienność? O czym ona świadczy? Poranna modlitwa o potrzebie rozmowy z Bogiem, a jej brak? Wieczorna modlitwa o chęci dziękczynienia Bogu za kolejny przeżyty dzień, a jej brak? Niedzielna Eucharystia o miłości do Boga, a jej brak? Systematyczna spowiedź o pragnieniu życia wiecznego w niebie, a jej brak?

           Jakie daje świadectwo? Jaki daje przykład rodzinie, dzieciom, bliskim, kolegom i koleżankom z pracy? Przykład żywej wiary czy ateizmu?

1.01.2020 słowo na niedzielę

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
1 Stycznia 2020 roku

„Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa
i Niemowlę, leżące w żłobie.”

            Nowy Rok, który dziś rozpoczynamy to kolejna szansa. Tak naprawdę, to kolejne 366 szans. Szans na poranny pacierz, wieczorną modlitwę, codzienną Eucharystię, comiesięczną spowiedź. To czas dla duszy i ciała.

            Ewangelista przypomina nam dziś o pasterzach, którzy oddali pokłon Jezusowi. Uświadomieni przez Anioła, kim jest to Dziecię, które właśnie
się narodziło, to właśnie oni poszli i złożyli Mu hołd. Dziś tamtych pasterzy z Betlejem już nie ma. Ale zaproszenie do tego, by oddawać Bogu cześć, jest cały czas aktualne. Zaproszenie do tego, by żyć wiarą, by wiarą się dzielić mimo upływu czasu, nic nie straciło na swojej aktualności.

            Dzisiejszy dzień za przyczyną papieża Pawła VI jest dniem modlitw
o pokój. Pokój zaczyna się w rodzinie. Jeśli rodziny są napełnione Bożym pokojem, to stają sią ambasadorami tego pokoju w świecie. Jeśli rodziny,
są miejscem, kłótni, a dom zamiast być ostoją staje się karą, to później tę złość „domową” przenosi się do pracy, szkoły, społeczeństwa i świata.

            Módlmy się o to, by ten rozpoczynający się rok, by rokiem pokoju, rokiem rodziny, Bożym rokiem niech będzie dla nas wszystkich!

BOŻEGO ROKU! PEŁNEGO POKOJU, MIŁOŚCI I WIARY!

22 grudnia 2019 słowo na niedzielę

IV Niedziela Adwentu
22 Grudnia 2019 roku

„Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym…”

            Do naszego adwentowego czuwania na narodziny Jezusa Chrystusa dziś dołącza Józef. Co o Nim wiemy? Nie wiele. Ewangeliści nie opowiadają
o szczegółach Jego życia. Ewangelista Łukasz pisze o Nim „człowiek prawy”. Prawy czyli jaki? Taki, który przestrzega prawa?

            Józef, jest figurą na której Ojcowie powinni się wzorować. Prawy, oddany Rodzinie, wsłuchany w głos Anioła. Dziś wiele mówi się o kryzysie ojcostwa, kryzysie męstwa, kryzysie rodziny. Módlmy się w tę ostatnią niedzielę adwentu właśnie za wszystkich ojców, by próbowali naśladować Józefa… by byli „prawymi” głowami rodzin, przykładami dla dzieci, ostojami dla żon, wsparciem dla bliźnich.

15.12.2019 słowo na niedzielę

III Niedziela Adwentu
15 Grudnia 2019 roku
„Prostujcie drogę Panu…”

Jan Chrzciciel za głoszenie Królestwa Bożego, wzywanie
do nawrócenia i piętnowanie grzesznych zachowań zostaje wtrącony
do więzienia.
Jednak nie uskarża się. Nigdzie w ewangelii nie słyszymy
o tym, by Jan Chrzciciel się nad sobą użalał. By rozwodził się nad tym jak Mu ciężko, jak źle…
Wytrwałość i radość z głoszenia Dobrej Nowiny. My mamy nie tylko wierzyć w Boga, ale jednocześnie wierzyć Bogu. Czy wsłuchuje się w Jego głos? Czy uważnie słucham liturgii słowa podczas Eucharystii?
Czy wypełniać to do czego Bóg mnie zaprasza?
Święta Narodzenia Pańskiego coraz bliżej. Jakie są moje „drogi”? Czy już są wyprostowane? Jak moje grzechy? Czy już są wyznane? Jak moje postanowienia? Czy jeszcze je pamiętam?

8.12.2019 – Słowo na niedzielę

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
8 Grudnia 2019 roku
„Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”

Młoda kobieta dowiaduje się o tym, że ktoś zaplanował Jej życie. Zaplanował je dokładnie ze szczegółami, nie pytając Jej o zdanie. Co zrobiła ta kobieta? Narzekała? Negocjowała? Zastanawiała się co zrobić? Zgodziła się. Jej zgoda to nic innego jak otwarcie na współpracę z Boża łaską. Na wypełnienie Bożego planu w jej życiu.
Możemy dziś dywagować i zastanawiać się co Maryja czuła w dniu zwiastowania. Możemy rozważać jakie emocje i uczucia jej towarzyszyły. Była szczęśliwa czy smutna? Zadowolona czy zła? Tego nie wiemy i nigdy wiedzieć nie będziemy.
Na szczególną uwagę zasługują słowa wypowiedziane przez Maryje: „Oto Ja służebnica Pańska”. Tak potrafi powiedzieć wielu z nas. Przyznajemy się do Boga. Więcej problemu mamy z druga częścią zdania, wypowiedzianego przez Maryję, mianowicie: „niech mi się stanie według twego słowa”.
Ludzie chcą być wierzącymi ale zamiast Bogu służyć, wolą negocjować
z Nim. Chcą wierzyć i narzucać swoją wolę. Chcą wierzyć i doradzać Bogu co ma zrobić w ich życiu. Chcą wierzyć w Bożą opatrzność a jednocześnie wiedzieć co Bóg planuje w ich życiu. Tylko czy jedno drugiego nie wyklucza?

1 grudnia 2019 Słowo na niedzielę

I NIEDZIELA ADWENTU
1 XII 2019 rok
„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.”

Dzisiejsza ewangelia jest kolejną, która przypomina nam o paruzji- czyli powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię. Jezus przyjdzie, ale kiedy? Kiedy nastąpi koniec świata? Jutro? Za tydzień? Za 5 lat? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że nastąpi. Nie warto tracić czasu nad nieustannym zastanawianiem się nad tym, kiedy to nastąpi. Trzeba raczej pomyśleć czy jestem gotowy na to spotkanie z Bogiem twarzą twarz. Bo, by spotkać Boga wcale nie musi nastąpić koniec świata, wystarczy, że świeca mojego doczesnego życia zgaśnie. Umrę i co? I mój koniec świata nastąpi.
Adwent to czas oczekiwania na narodziny Chrystusa. Jezus ma przez adwentowe czuwanie narodzić się we mnie. A ja 25 grudnia mam narodzić się na nowo. A dokładnie rzecz ujmując we mnie narodzić ma się nowy człowiek, bez starych grzechów. By tak było, bardziej niż o dom, prezenty
i choinkę mam zadbać o spowiedź, pojednanie z Bogiem i człowiekiem.

24.11.2019 Uroczystośc Chrsytusa Króla – słowo na niedzielę

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
24 Listopada 2019 roku
„Dziś ze mną będziesz w raju”

Dziś za sprawą ewangelii słyszymy fragment Męki Pańskiej. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego ewangelista Łukasz przypomina pierwszą kanonizacja. Kanonizację, którą przeprowadził sam Chrystus. Jezus pierwszego świętego – „dobrego Łotra” sam zapewnia o wiecznym zbawieniu.
Ktoś powie – „To niesprawiedliwe”. Skoro skazano go na śmierć, to wcale taki dobry nie był, a Jezus zaprasza go do nieba. Czym więc dobry Łotr zasłużył na niebo? Co takiego zrobił?
Wypowiedział zdanie: „My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.”
Najpierw dobry Łotr wyznał wiarę w Jezusa, później przyznał się do swoich win a na końcu liczył na Boże Miłosierdzie.
Droga wiary prowadząca do nieba, ma swój przystanek w miejscu, które nazywa się konfesjonał.