23 czerwca 2019 słowo na niedzielę

XII Niedziela Zwykła
23 Czerwca 2019 roku
„Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”
Ewangelista przypomina nam dziś, że chrześcijanin to ktoś kto naśladuje Chrystusa. Chrystus przyjął chrzest z rąk Jana. Każdy ochrzczony ma takiego swojego „Jana”, który obmył go z grzechu pierworodnego. Jednak bycie ochrzczonym nie wyczerpuje naśladownictwa Jezusa, wręcz przeciwnie dopiero je rozpoczyna.
Droga do nieba, droga za Jezusem to częściej droga pod górę, niż z góry. To przezwyciężanie siebie i swoich słabości. A nie uleganie zachciankom i pokusom podsyłanym przez szatana. W słowach Jezusa jest ogrom prawdy. By iść za Nim, często trzeba się zaprzeć siebie, zrezygnować z tego co proponuje świat a wybrać to co proponuje Bóg. Zaprzeć się, to też wziąć na barki „krzyż codziennych obowiązków”, trudnych relacji małżeńskich, rodzicielskich czy tych w środowisku pracy.
Droga Jezusa nie zakończyła się na Golgocie, jak niektórzy twierdzą. Ona tam miała swoje kulminacyjne miejsce. Zakończyła się w Niebie, gdzie Jezus przebywa od Wniebowstąpienia.
Każdy z nas ma swoje Betlejem, swój Nazaret, a także swoją Golgotę. Każdy też będzie miał swój poranek zmartwychwstania. Życie chrześcijanina to wybór. Jezus mówi: wypełniaj przykazania z miłości do Mnie, a kiedyś będziesz ze Mną w raju. Szatan mówi, nie czekaj, rób co chcesz, możesz mieć raj już tutaj.
Wybór należy do nas. Czekam na obietnicę Jezusa, czy jestem niecierpliwy i wybieram „raj na ziemi”, ale bez Boga?

23 czerwca 2019 XII Niedziela Zwykła ogłoszenia duszpasterskie

23 CZERWCA 2019
DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1 Dzisiaj w całej Polsce po każdej Mszy św odśpiewana będzie suplikacja „ Święty Boże, Święty mocny , jako modlitwa przebłagalna i wynagradzająca za grzechy świętokradztwa i profancji Mszy św w Warszawie, procesji Bożego Ciała w Gdańsku i obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Płocku.
2 Dzisiaj przypada 14 rocznica święceń biskupich Pasterza Diecezji Biskupa Romualda Kamińskiego, uroczyste Te Deum odśpiewamy po Komunii św w czasie Mszy św o 12.00.
3 Nieszpory eucharystyczne z procesją z racji Oktawy Bożego Ciała w niedzielę o 17.15 w dni powszednie zaraz po Mszy św o 18.00.
4 Dziś Dzień Ojca w naszych modlitwach pamiętajmy o naszych Ojcach , aby żyjącym Pan Bóg błogosławił a zmarłym dał życie wieczne. Msza św w intencji Ojców o 10.30.
5 Jutro Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Porządek Mszy św tak jak w dzień powszedni.
6 Spotkanie Dzieła Różaniec Rodziców za dzieci jutro po procesji eucharystycznej. Zapraszamy.
7 W dniach od 24 czerwca do 30 sierpnia kancelaria parafialna czynna tylko w godzinach popołudniowych: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 16.30-17.30 w środy od 18.30 do 20.00. Zapraszamy.
8 Na czas wakacji zawieszamy czwartkową adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy.
9 Poświęcenie wianków na zakończenie Oktawy Bożego Ciała w czwartek po Mszy św o 18.00 . Wianki do nabycia na stoliku pod chórem.
10 Odnowa w Duchu św i Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi zaprasza na wieczór Uwielbienia w czwartek 27 czerwca od 19.00 do 21.00.
11 W piątek Uroczystośc Najświętszego Serca Pana Jezusa . Porządek Mszy św: 7.00, 8.00, 9.00 15.00, 18.00 i 20.30. W piątek z racji Uroczystości nie ma postu.
12 Msza św zbiorowa przez wst. św. SZarbela Mnicha i Pustelnika z obrzędem namaszczenia olejami świętego w piątek o 18.00.
13 W sobotę 29 czerwca przypada Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Porządek Mszy św jak w dzień powszedni. Taca w sobotę na konserwcję Bazyliki św. Piotra w Rzymie.
14 Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Liturgii Uroczystości Bożego Ciała, składamy gorące podziękowanie. Policji za porządek i bezpieczeństwo, grupom parafialnym, ministrantom, bielankom, siostrze Izabeli, Kapałanom, p. Jackowi Gawryszewskimu za budowę ołtarzy i cały przebieg Uroczystości składamy serdeczene Bóg zapłac.
15 Biskup Romuald Kamiński nasz Biskup Diecezjalny, zaprasza wszystkich chętnych Diecezjan do wzięcia udziału w XXXVI Praskiej Pielgrzymce Rodzin na Jasną Górę. Pielgrzymka wyrusza 5 sierpnia z parafii Matki Bożej Ostrobramskiej a na Jasną Górę dociera 14 sierpnia.
16 W czasie wakcji nie będzie spotkań grup parafialnych.
17 Prasa katolicka pod chórem.
Ks. Andrzej Kuflikowski
proboszcz
Katecheza nr 33
Jeszcze niedawno w maju oddawaliśmy cześć Najświętszej Maryi Pannie śpiewając Litanię Loretańską. Uczestnicząc w nabożeństwach ku Jej czci prosiliśmy,
aby wstawiała się za nami i w naszych przeróżnych sprawach do Swego Syna Jezusa, który – jak mówią teologowie – niczego Swej Matce nie odmawia. Może ktoś powtarzając codziennie przymioty Maryi, myślał o tym, że sam chciałby stawać się jak Ona: łaskawy, najmilszy, wierny, pełen pokoju. Teraz mamy czerwiec. Jak wiemy, Kościół w czerwcu szczególnie czci Najświętsze Serce Jezusa. Już o tym mówiliśmy, że Pan Jezus sam upominał się o takie nabożeństwo, w którym będziemy czcić Jego Serce
i przez pośrednictwo św. Siostry Małgorzaty Marii Alacoque, obiecywał wielkie łaski dla tych, którzy uczynią zadość Jego osobistej prośbie: odprawią Pierwsze Piątki miesiąca, uszanują obraz z wizerunkiem Jego Serca, zawierzą Mu swoją rodzinę. Szkoda by było nie skorzystać z tak wielkich darów, jak obietnica spokojnej śmierci w łasce Bożej, życie wieczne w Niebie, pokój w rodzinie.
Jedną z kilku form kultu Serca Pana Jezusa jest litania, którą przez cały czerwiec wyśpiewujemy. I tak jak w maju o Maryi, tak teraz o Sercu Jezusa śpiewamy, że jest
np. świątynią Boga, sprawiedliwości i miłości skarbnicą, dobroci i miłości pełne. A na zakończenie prosimy, aby Jezus uczynił serca nasze według Serca Swego. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, o co prosimy? Może warto zapytać, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak wyglądałoby nasze życie, życie naszych bliskich, naszych rodzin, jak byłoby w naszych domach, wspólnotach, miejscach pracy, gdybyśmy na serio traktowali słowa, które wypowiadamy? Któż z nas nie chciałby być człowiekiem o sercu łagodnym, pokornym, cierpliwym, pełnym miłości, dobroci, sprawiedliwości. Pewnie częściej niż łagodność wypływa z nas porywczość i zdenerwowanie. Zamiast pokory, pokazujemy swoją pychę i zarozumiałość. W miejsce cierpliwości zamieszkał w nas nieopanowany pęd i pogoń za pracą i pieniądzem. Wszystko musi być na już, a właściwie na wczoraj. Często zamiast miłości w naszych domach i relacjach spotkać można obojętność.
Kiedy Matkę Teresę z Kalkuty pytano, co trzeba zmienić, aby świat stał się lepszy, odpowiadała krótko: „Ciebie i mnie”! Pan Jezus może wszystko. Może przemienić moje
i Twoje serce. Może je uczynić na wzór Swojego Serca. Jednak potrzebuje tylko jednego. A może aż jednego – naszej zgody. Kiedy będziemy śpiewać tę piękną Litanię ku czci Najświętszego Serca Jezusa, prośmy Go przy każdym wezwaniu, aby tak naprawdę przemienił nasze serca. I starajmy się, aby nasza modlitwa nie była bezwiednie powtarzanymi słowami, ale świadomą rozmową z naszym Mistrzem i Panem.
Może jest wśród nas ktoś, kto słucha tej katechezy i nie ma pojęcia o czym mowa, bo jeszcze nigdy nie był na nabożeństwie majowym czy czerwcowym. Otóż mowa
o tych wszystkich ludziach, którzy przez cały maj i czerwiec, gromadzą się w całej Polsce przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach, by chwalić Boga i Jego Matkę. Mowa o tych ludziach, którzy przez te miesiące klękają przed Najświętszym Sakramentem w swoich parafialnych Kościołach i oddają Bogu cześć. Proszą, przepraszają i dziękują. Za siebie, swoją rodzinę, swoich bliskich zmarłych, może i za Ciebie. Czerwiec jeszcze trwa, możesz do nich dołączyć.

16 czerwca 2019 Słowo na niedzielę Trójcy Świętej

Uroczystość Trójcy Świętej
Niedziela 16 Czerwca 2019 roku
„Gdy zaś przyjdzie On Duch Prawdy, doprowadzi
Was do całej prawdy…”

Dziś myśli wszystkich osób wierzących koncentrują się w sposób szczególny wokół Trójcy Przenajświętszej, czyli wokół Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Trójca, czyli Jeden Bóg w Trzech osobach. Trójca czyli Bóg Trynitarny.
Święty Augustyn przechadzając się po brzegu, zastanawiał się nad tajemnicą Boga w Trzech Osobach. Nagle spostrzegł dziecko, które wykopawszy mały dołek w piasku, wiaderkiem starało się napełnić go wodą. Święty zapytał chłopca, co ten robi. Chłopiec odpowiedział, że próbuje przelać ocean do tego dołka. Święty odpowiedział, że tego nie da się dokonać. Chłopiec odparł, że szybciej uda mu się przelać ocean do dołka, niż Jemu zrozumieć tajemnicę Trójcy Świętej.
Ludzki rozum nie jest w stanie w pełni pojąć tej ogromnej tajemnicy Boga w Trzech Osobach. Jednak na końcu czasów i na to pytanie Bóg udzieli nam odpowiedzi. Teraz pozostaje modlitwa, a w te miejsca, w których rozum nie daje rady, należy zaprosić wiarę, i oczami wiary patrzeć na Tajemnicę Trójcy Świętej.

16 czerwca 2019 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej ogłoszenia duszpasterskie

16 CZERWCA 2019
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1 Dzisiaj Niedziela Trójcy Świętej.
2 Msza św dziękczynna za rok szkolny i katechetyczny 2018/2019 i o Boże błogosławieństwo na wakacje dla dzieci, nauczycieli, wychowawców, dyrekcji, katechetów, rodziców dzisiaj o 10.30.
3 Promocja nowych ministrantów dzisiaj podczas Mszy św o 10.30.
4 Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświetszego Serca Pana Jezusa w niedzielę o 17.15 w dni powszednie zaraz po Mszy św o 18.00.
5 Grupa Modlitwy św. O.Pio zaprasza na spotkanie we wtorek po Mszy św o 18.00.
6 Dziś po każdej Mszy św , zbiórka puszek na stypendia dla księży studiujących za granicą.
7 Zebranie bielanek w środę o 16.45 w bibliotece parafialnej.
8 W czwartek 20 czerwca obchodzić będziemy Uroczystość Bożego Ciała. Porządek Mszy św. 7.30, 9.00, 10.30, 18.00 i 20.30. W Boże Ciało nie będzie Mszy św o 15.00 i 16.00 a także nie będzie nabożeństwa czerwcowego o 17.15. Po Mszy św o 10.30 wyruszymy tradycyjnie procesją do 4 ołtarzy ulicami Meissnera, Bora Komorowskiego, Fieldorfa. Zakończenie procesji i błogołsawieństwo parafii na cztery strony świata przy pomniku Generała Fieldorfa. W czasie procesji odśpiewamy nabożeństwo czerwcowe i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Kapłanów i grupy parafialne proszę o tradycyjne przygotowanie ołtarzy . Proszę o dekoracje okien i balkonów flagami bądź obrazami świętych. Proszę nie parkować samochodów na trasie procesji. Zapraszam wszystkich na tę przepiękną procesję i manifestację naszej wiary w czasie której będziemy spiewać : „ Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się dzieciom Jego powodzi…” W Oktawie Bożego Ciała zapraszamy na Uroczyste Nieszpory Eucharystyczne z procesją w niedzielę o 17.15 w dni powszednie zaraz po Mszy św o 18.00. Zapraszamy asystę kościelną , ministrantów, bielanki Panie Różańcowe i wszystkich Parafian i Gości.
9 Miesięczna Msza św za przyczyną św Rity, Patronki trudnych spraw małżeńskich i beznadziejnych w sobotę 22 czerwca o 18.00.
10 Prasa katolicka pod chórem.
Ks. Andrzej Kuflikowski
proboszcz

W ubiegłą niedzielę obchodziliśmy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Tym samym rozpoczęliśmy w Kościele tzw. Okres Zwykły. Wróciliśmy do zielonego koloru szat liturgicznych, w pieśniach nie usłyszymy już tak często wielkanocnego „Alleluja”. Jednak nie można powiedzieć, że Okres Zwykły to czas, w którym nic się nie dzieje,
że wszystko jest „zwykłe”, powszednie. W tym czasie również mamy okazję do świętowania i przeżywania największych misteriów naszej wiary. Jednym z nich jest Boże Ciało, a dokładniej Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wielu ludziom kojarzy się ono na pewno z długim wolnym weekendem, spacerem w słońcu, no może jeszcze z sypaniem kwiatków, które dla córki czy wnuczki trzeba było zerwać
z działkowego ogródka. A czym tak naprawdę jest ta uroczystość? Skąd się wzięła procesja do czterech ołtarzy? Po co w ogóle wychodzimy na ulice? Dlaczego ksiądz wynosi monstrancję z Białą Hostią z kościoła? Uroczystość Bożego Ciała zawdzięczamy pewnej siostrze zakonnej – Juliannie
z Cornillon, augustiance z Francji, która często i chętnie adorowała Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie. Miała głębokie poczucie żywej obecności Boga
w Eucharystii. W czasie jednej z adoracji miała wizję, w której ujrzała księżyc w pełnym blasku. Wzdłuż jego średnicy biegła ciemna rysa. Widzenie to powtarzało się bardzo często. Pan Jezus sam dał poznać siostrze Juliannie, że księżyc symbolizuje cały świat,
a ciemna linia to brak święta, które by uwielbiało Ciało i Krew Zbawcy. Jako pierwszy święto Bożego Ciała ustanowił w swojej diecezji miejscowy biskup z Liege oraz kilku innych biskupów, którzy pragnęli, aby na terenie ich diecezji również szerzył się kult Najświętszego Sakramentu. Znaleźli się jednak i tacy, którzy stawiali veto i nie widzieli potrzeby jakiegoś nowego święta. Dopiero papież Jan XXII oficjalnie ogłosił to święto dla całego Kościoła Powszechnego. Święto przyjęło się bardzo szybko w całym Kościele. Zaczęto je celebrować bardzo uroczyście, tworząc procesje eucharystyczne do 4 ołtarzy, przygotowując dywany z kwiatów, uświetniając jego obchody na wszelki możliwy sposób. Dlaczego?
Otóż w tym dniu szczególnie stajemy wobec prawdy o żywej obecności Boga
w Eucharystii, w chlebie i winie. Chcemy całemu światu ogłaszać, że nasz Bóg jest pośród nas. Chcemy zaprosić Go do naszych domów, mieszkań, osiedli; chcemy, aby je pobłogosławił. Dlatego wychodzimy na ulice w tak uroczystej procesji, oddając wszelkie honory, przygotowując piękne ołtarze, dywany, kwiaty. Żywy i Prawdziwy Bóg w małej Białej Hostii. Dlatego czymś słusznym jest wziąć udział przede wszystkim we Mszy Świętej w tym dniu oraz dopełnić świętowania w eucharystycznej procesji. To nie przemarsz czy spacer. Procesja ma być świadectwem naszej wiary, przyznaniem się do Chrystusa., zachowajmy się w sposób naprawdę godny.
Diabeł nie chce byśmy czcili Boga. Szybko znajdzie alternatywę. Będzie zachęcał by uczcić to wielkie święto na działce z sąsiadami ale bez Boga. Albo w SPA
z basenem ale też bez Boga. Będzie kusił jak tylko potrafi, bo boi się Boga i Twojego świadectwa wiary. Dasz mu się skusić, czy wybierzesz Zbawcę?

9.06.2019 – Słowo na Niedzielę – Uroczystość Zesłania Ducha św

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
9 Czerwca 2019 roku
„Jeżeli mnie miłujecie będzie zachowywać moje przykazania”

Przeżywając uroczystość Zesłania Ducha Świętego, ewangelista Jan przypomina nam słowa Jezusa, mówiące o konieczności zachowywania przykazań. Naturalnym jest, że gdy człowiek kocha drugiego to pragnie Jego szczęścia. Gdy mąż kocha żonę, a rodzic dziecko to chce dawać mu szczęście.
Z łatwością rezygnuje z siebie i swoich potrzeb, bo człowiek kochany i kochający potrafi się karmić miłością i szczęściem drugiego. Jednak każda miłość wymaga. Miłość nie jest dowolnością. Miłość nie jest obojętnością. Miłość jest zbiorem przykazań. Przykazań o tyle łatwych do wypełnienia na ile mocno kocham. Im bardziej kocham żonę, tym bycie jej wiernym jest łatwiejsze. Im bardziej kocham męża tym o uczciwość małżeńską łatwiej. Im mocniej kocham Boga tym łatwiej spełniać to o co On prosi. A Bóg prosi o spowiedź, o niedzielną Eucharystię
i modlitwę poranną i wieczorną…
Jak jest z moją miłością do Boga? Może język mówi kocham, a nogi wolą odpoczywać niż stać w Kościele? Może język mówi wierzę, a kolana zapomniały jak się klęka?
Na szczęście Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu przewidział i takie sytuacje. Daje nam Swojego Ducha, Trzecią Osobę Trójcy Świętej, który przychodzi tak jak przyszedł do Apostołów w Wieczerniku.
Duchu Święty przyjdź i przemień nas…

9 czerwca 2019 Uroczystość Zesłania Ducha Św ogłoszenia duszpasterskie

9 CZERWCA 2019
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1 Uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy dzisiaj okres wielkanocny a zarazem czas Komunii św wielkanocnej. Od jutra w Liturgii Kościoła – Okres Zwykły.
2 Dziś za publiczne odśpiewanie hymnu O Stworzycielu Duchu, przyjdż, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
3 Msza św prymicyjna ks. Radosława Tkaczyka dzisiaj o 12.00.
4 Jutro Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Koścoła. Porządek Mszy św jak w dzień powszedni.
5 Parafialna pielgrzymka do Zakopanego i okolic wyrusza we wtorek o 6.00. Powrót po czuwaniu Grup Modlitwy Św. Ojca Pio z soboty na niedzielę.
6 Msza św w 14 rocznicę powstania naszej parafii św. O.Pio w środę 12 czerwca o 18.00.
7 Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana będziemy obchodzić w czwartek 13 czerwca. Porządek Mszy św, jak w dzień powszedni.
8 Różaniec Fatimski z procesją w czwartek po Mszy św o 18.00. Proszę przynieść świece.
9 Oaza młodzieżowa zaprasza na spotkanie w piątek o 19.00 w kaplicy.
10 Zbiórka ministrantów w sobotę po Mszy św o 9.30 w kościele .
11 Msza św dla chorych i niepełnosprawnych w sobotę 15 czerwca o 12.00 w kaplicy.
12 Msza św na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2018/2019 w przyszłą niedzielę o 10.30.
13 Promocja nowych ministrantów w przyszłą niedzielę podczas Mszy św o 10.30.
14 Przyszła Niedziela to Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
15 Uroczystość Bożego Ciała będziemy obchodzić w czwartek 20 czerwca. Po Mszy św o 10.30 przejdziemy tradycyjnie z procesją eucharystyczną do 4 ołtarzy ulicami: Meissnera, Bora Komorowskiego i Fieldorfa. Grupy parafialne proszę o przygotowanie ołtarzy.
16 Młodzież w wieku od 15 do 30 lat chętną do wzięcia udziału w Diecezjalnym Synodzie Młodzieży zapraszamy do kontaktu z ks. Dariuszem Stefanowiczem.
17 Prasa katolicka pod chórem.
Ks. Andrzej Kuflikowski
proboszcz

Katecheza 30
Ludzie wysyłają sobie różne komunikaty. Czasami werbalne innym razem niewerbalne. Dziś zajmiemy się tymi, których adresatami są najmłodsi.
Komunikaty wysyłane do najmłodszych można podzielić na dwie grupy: Sezonowe
i całoroczne. A oto kilka przykładów tych sezonowych: „Załóż czapkę, bo się przeziębisz”, „Pamiętaj nie odchodź zbyt daleko od brzegu”, „Znów zgubiłeś rękawiczki?”
Teraz pomówimy o całorocznych komunikatach. Trzeba jednak zaznaczyć, że wśród nich można wyróżnić kilka grup, np. komunikaty o tematyce edukacyjnej. Przedstawicielami tego gatunku są zwroty: „Odrobiłeś lekcje?” „Jak to nie ma nic zadane?!” „Mnie, nie interesuje co dostała Zosia ze sprawdzianu, czemu Ty masz znowu jedynkę?” „Teraz wyślę Ojca na zebranie do szkoły, to się skończy kieszonkowe”. Można też wyróżnić komunikaty całoroczne o tematyce familijno-domowej: „Kto nie zgasił światła?” Jak miałeś siłę, by przynieść kubek do pokoju, to czemu zabrakło Ci tej siły by go odnieść na miejsce” „Jak to gdzie są Twoje spodnie, tam gdzie je ostatnio zostawiłeś”. „Czemu, jeszcze nie śpisz?” „Masz szlaban na komputer”, „Możesz płakać i tak Ci tego nie kupię”, „Ja w Twoim wieku nie miałem smartfona i żyję”. „Mnie nie interesuje kto zaczął, ma być spokój”. Każdy, zarówno z pozycji adresata komunikatów jak i z pozycji nadawcy może uzupełnić nasz katalog swoimi doświadczeniami.
Komunikaty były, są i będą wysyłane. Jedne trafią do adresata, inne zostaną opacznie odczytane i wykorzystane przeciwko nadawcy. Tak było jest i będzie. Rodzice troszczą się
o dzieci i chcą dla nich jak najlepiej. A dzieci też kochają rodziców, ale nierzadko bywają twardymi negocjatorami.
Pewien mały Karol, też usłyszał komunikat od swojego Ojca. Ale nie dotyczył on ocen, czy odkładania rzeczy na miejsce. Dotyczył modlitwy. A konkretnie modlitwy do Ducha Świętego. Ów komunikat brzmiał następująco: „Karolu, Ty się za mało modlisz do Ducha Świętego!”. Kto wie, może dzięki właśnie temu zdaniu ten mały Karol, wyrósł potem na Wielkiego Karola Wojtyłę, Papieża Polaka, Świętego Jana Pawła II?
Drogi Rodzicu, pragniesz dla swojego dziecka jak najlepiej, to pewne, wiec kiedy ostatnio wysłałeś Mu właśnie taki komunikat jaki Jan Paweł II otrzymał od swojego rodzonego Ojca? Mamo, kiedy ostatni raz modliłaś się razem ze swoim dorastającym Synem i kochanym Mężem? A może nie wysyłamy takich komunikatów, bo nie jest kwestią priorytetowa świętość naszych dzieci a raczej to, by zrobiły kariery i zarabiały dużo pieniędzy? A może nie wysyłamy takich komunikatów bo sami do Ducha Świętego się nie modlimy?
Te pytania do nie osąd rodziców, absolutnie nie! To wskazówka do rachunku sumienia.

2 czerwca 2019 Słowo na Niedzielę

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
2 Czerwca 2019 roku
„ …uzbrojeni mocą z wysoka”

Dzisiejszy fragment ewangelii opowiada o tym jak Jezus wstąpił do nieba. Warto przyjrzeć się bliżej temu, co zrobił Zbawca przed tym, jak rozstał się
z uczniami. Co zrobił? Pobłogosławił ich, a potem zapewnił, że zostaną umocnieni „mocą z wysoka”. Ów „moc z wysoka” to nic innego jak Duch Święty.
Jesteśmy zobowiązani do nieustannego proszenia o tę moc wysoka,
o Ducha Świętego. On jest gotów nam pomagać. Tylko z nami jest tak, że przypominamy sobie o Nim, wtedy gdy już sami nie dajemy rady. A jak jeszcze dajemy radę, to On jest nam mniej potrzebny. Zbroimy się sami, pieniędzmi, znajomościami, umiejętnościami ale żadna suma, żadne znajomości, żadna kariera nie da tyle co owa, moc z wysoka.
Oczekujemy na Zesłanie Ducha Świętego…

2 czerwca 2019 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego ogłoszenia duszpasterskie

2 CZERWCA 2019
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1 Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
2 Nowenna przed Uroczystością Ducha Św, nabożeństwo czerwcowe i procesja eucharsytyczna z racji I Niedzieli miesiąca dzisiaj o 17.15.
3 Dzisiaj mija 40 rocznica I Apostolskiej Pielgrzymki Ojca św . Jana Pawła II do Ojczyzny, podczas której Ojciec Święty wypowiedział na placu Zwcięstwa słowa prorocze : „ Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi…”
z tej racji zapraszamy dzisiaj do naszego Sanktuarium na godz 19.00 na Koncert organowo-kameralny w wykonaniu polsko-słowackiego duetu akordeonowego oraz organisty Krzysztofa Czerwińskiego z Sydney. Na stoliku pod chórem okolicznościowe albumy przypominające tamto wydarzenie.
4 Dzisiaj Niedziela Dziękczynienia . Po każdej Mszy św zbiórka do puszek na dalszą budowę Świątyni Bożej Opatrzności w Wialnowie.
5 Miesięczna Msza św wypominkowa za naszych zmarłych polecanych w wypominkach w poniedziałek o 18.00. Wypominki czytamy od 17.15.
6 Grupa Modlitwy św. Ojca Pio zaprasza na spotkanie we wtorek po Mszy św o 18.00.
7 Zapisy do prawnika na wtorek w zakrystii, porady psychologa wtorek 19.00, poradnia rodzinna środa 18.30.
8 Msza św o nowe i święte powołania do Kapłaństwa i zakonów z racji I czwartku miesiąca w czwartek o 18.00.
9 Spotkanie Panów z Żywego Różańca i Totus Tuus w czwartek po Mszy św o 18.00.
10 Spowiedż św z racji I piątku miesiąca czerwca podczas każdej Mszy św. Porządek Mszy św : 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 17.00, 18.00 i 20.30.
11 Katecheza dla Bierzmowanych w piątek o 19.00 w kaplicy.
12 Zbiórka ministrantów w sobotę o 9.30 w kościele.
13 Odnowa w Duchu św o Oaza Młodzieżowa zaprasza na adoracjęNajświętszego Sakramentu przed Uroczystością Zesłania Ducha św sobotę od 19.00 do 21.00. Uroczysta Msza św kończąca czuwanie o 21.00. Zapraszamy.
14 Msza św prymicyjna ks. Radosława Tkaczyka naszego Praktykanta w przyłszą niedzielę o 12.00.
15 W przyszłą niedzielę Uroczystością Zesłania Ducha św zakończymy Okres Wielkanocny. Przypominamy o obowiązku Spowiedzi i Komunii św Wielkanocnej wypływającej z przykazań kościelnych.
16 Msza św dziękczynna w 18 r. święceń kapłańskich ks. Dariusza Stefanowicza w przyszłą niedzielę o 18.00.
17 Jest jeszcze kilka miejsc na pielgrzymkę do Zakopanego. Zapisy w zakrystii.

18 Państwu Katarzynie i Jackowi Kępińskim dziękujemy za ufundowanie figury Matki Bożej.
19 Prasa katolicka pod chórem.
Ks. Andrzej Kuflikowski
proboszcz

Katecheza nr 29
Wczorajszy dzień w naturalny sposób kieruje nasze myśli ku najmłodszym. Chcemy pochylić się nad tematem dziecięctwa. Dziecięctwa, a nie dzieciństwa.
A dokładnie chodzi nam o dziecięctwo Boże. Ale najpierw: czy pamiętasz jeszcze, jak to jest być dzieckiem? Beztrosko się bawić, zadawać miliony pytań, ruszać do piaskownicy
na podbój świata, brudzić spodnie i udawać dorosłego?
Każdy z nas, nawet tych już „siwo-dorosłych”, w jakimś stopniu jest dzieckiem. Każdy ma w sobie coś z małego chłopczyka, czy małej dziewczynki. Może widać to mocniej, gdy ktoś płacze jak dziecko, śmieje się jak dziecko, grymasi jak dziecko. Może jeszcze bardziej widać to wtedy, kiedy ktoś potrafi bezgranicznie zaufać. Tak jak ufa dziecko. Maluch, gdy nie zna drogi do wyznaczonego celu, to idzie za Tatą. Idzie i nie martwi się! Dlaczego? Bo idzie za Tatą! Chwyta go za rękę i daje się prowadzić.
Często nie wiemy, dokąd pójść, co zrobić, w którą stronę ruszyć, jaką podjąć decyzję. Co powinno wtedy zrobić dziecko – Boże dziecko? Zaufać Ojcu, który wszystko wie. Uwierzyć, że dojdzie tam, gdzie jego cel. Dojdzie, gdy wybierze drogę przygotowaną mu przez Pana. Bóg Ojciec dba o swoje dzieci. Nieustannie się o nie troszczy. Cieszy się nimi. Kocha je. I oczekuje od każdego z nas tego „dziecięctwa”. Czytamy w Ewangelii słowa Jezusa: „Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”. Tak, Siostro i Bracie, musisz stać się dzieckiem, by pójść do Nieba. Jednak wcale nie o to chodzi, aby powracać do układania klocków i zadawania pytań średnio
co 3 minuty. Chodzi o to, by dać się prowadzić. Drogowskazy są jasne: Przykazanie miłości, Dekalog, Sakramenty Święte a pośród nich Spowiedź i Eucharystia. Spowiedź
i Eucharystia czyli konfesjonał i ołtarz są niczym „ręce Boga”. Kto tych rąk się trzyma, nie zbłądzi.
W czasie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych – a Chrzest to przecież moment,
w którym stajemy się dziećmi Bożymi – słyszymy pytanie o wiarę w Boga Ojca, w Jezusa Chrystusa, w Ducha Świętego, ale także pytanie: czy wyrzekasz się grzechu, szatana
i wszystkiego, co prowadzi do zła, co zabiera wolność dziecka Bożego? Jak jest
w naszym życiu? Czy rzeczywiście jako Boże dziecko WYRZEKAM SIĘ wszystkiego,
co prowadzi do grzechu i zła? A może jestem małym grzesznikiem recydywistą?
I czasami się wyrzekam a czasami tak tylko na niby, tak połowicznie, i mówię to co Ojciec chce usłyszeć a dalej robię swoje.
Każdy rodzic chce by dziecko się go słuchało, było grzeczne, miłe i sympatyczne. By mówiło: „dzień dobry” sąsiadom, odrabiało lekcje, odkładało rzeczy na miejsce i nie grymasiło przy posiłkach. Podobnie Bóg Ojciec, pragnie by Jego dzieci, były „grzeczne”. Być grzecznym to słuchać Ojca, wypełniać przykazania, korzystać z sakramentów. Czy jestem grzecznym Bożym dzieckiem, czy może krnąbrnym nastolatkiem, który wie lepiej niż Ojciec?

26 maja 2019 SZósta Niedziela Wielkanocna Ogłoszenia duszpasterskie

26 MAJA 2019
SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1 Zebranie Rodziców wszystkich ministrantów, dzisiaj zaraz po Mszy św o 10.30 w kaplicy. Zapraszamy.
2 Nabożeństwa majowe w naszej parafii w niedzielę o 17.15 w dni powszednie zaraz po Mszy św o 18.00.
3 Msza św w intencji Naszych Mam w dniu Ich Święta , dzisiaj o 15.00.
4 Spotkanie dzieła Różaniec Rodziców za dzieci jutro po Mszy św o 18.00.
5 Msza św w 32 rocznicę święceń kapłańskich ks. Dariusza Walickiego we wtorek 28 maja o 9.00.
6 Porady psychologa we wtorek o 19.00. Poradnia rodzinna czynna w środy od 18.30.
7 Miesięczna Msza św za wstawiennictwem św. Szarbela Mnicha i Pustelnika z obrzędem namaszczenia olejami Świętego we wtorek 28 maja o 18.00.
8 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartki 9.00 -12.30 i popołudniu od 15.00 do 18.00. Zapraszamy.
9 Msza św dziękczynna w 4 rocznicę święceń kapłańskich ks. Dawida Sychowskiego w czwartek 30 maja o 9.00.
10 Wieczór Uwielbienia prowadzony przez Wspólnotę Niewolników Maryi w czwartek 30 maja od 18.00 do 20.00. Zapraszamy.
11 Msza św dziękczynna w 4 rocznicę święceń kapłańskich ks. Dawida Sychowskiego w czwartek 30 maja o 9.00.
12 Oaza Młodzieżowa zaprasza na spotkanie w piątek 31 maja o 19.00.
13 Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego od piątku zaraz po nabożeństwie majowym.
14 Od soboty 1 czerwca nabożeństwa czerwcowe ku Czci Najświetszego Serca Pana Jezusa w niedzielę o 17.15 , w dni powszednie zaraz po Mszy św o 18.00.
15 Nabożeństwo Fatimskie I soboty miesiąca od 9.00 do 11.00. Spotkanie Pań Różańcowych o 11.00.
16 Diakon Radosław Tkaczyk , nasz Praktykant przyjmie święcenia kapłańskie w sobotę 1 czerwca o 10.00 w katedrze św. Floriana . Jego Kapłanstwo polecamy
modlitwom Parafian .
17 Msza św w intencji wszystkich dzieci w Dniu Dziecka w sobotę 1 czerwca o 18.00.
18 Przyszła Niedziela to Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
19 Taca za tydzień na nasze inwestycje parafialne.
20 Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę do Zakopanego i okolic 11-15 czerwca. Koszt 550 zł. Zapisy w zakrystii.
21 Osoby zapisana na pielgrzymkę do Medjugorie, proszone są o dokonywanie wpłat na wyjazd.
22 W przyszłą niedzielę 2 czerwca mija 40 rocznica Pierwszej Pielgrzymki Apostolskiej Św. Jana Pawła II do Ojczyzny z tej racji zapraszamy za tydzień do naszego Sanktuarium na godz 19.00 na Koncert organowo-kameralny w wykonaniu polsko-słowackiego duetu akordeonowego oraz organisty Krzysztofa Czerwińskiego z Sydney. Na stoliku pod chórem okolicznościowe albumy przypominające tamto wydarzenie.
23 Prasa katolicka pod chórem.
Ks. Andrzej Kuflikowski
proboszcz
Katecheza nr 28
Pośród wielu serc na świecie jest jedno szczególne. Serce, które zawsze bije dla drugiego serca. To serce jako pierwsze wie, o pojawieniu się nowego życia. Serce,
o którym mowa, to serce matki. Mama karmi, tłumaczy, wychowuje, rośnie razem
z dzieckiem. Sukcesy dziecka są jej sukcesami, a porażki dziecka są jej porażkami. Matka kocha, więc czasami na coś pozwala, a czasami właśnie dlatego, że kocha, czegoś zabrania.
Mamy, mają to do siebie, że lubią dużo mówić. Czasami profilaktycznie, czasami na temat, czasami łączą kilka wątków i ciężko się połapać o co im chodzi. Mowa matki, to miłość ubrana w słowa. Dlatego tych słów jest tak dużo. Czasami gdy dziecko nie słucha, gdy żadne argumenty nie docierają, to zamiast mamy ust, zaczynają przemawiać matczyne oczy. Oczy nie mówią słowami, one mówią łzami.
Pewnie nie ma na świecie matki, która nie płakałaby przez swoje ukochane dziecko. Dzisiejszy dzień, powinien skłonić nas do kilku rzeczy. Nie tylko do tego,
by wszystkim Mamom złożyć życzenia, ale także, by je wszystkie przeprosić za to, że nie zawsze było się wymarzonym dzieckiem, którego zazdrościło pół osiedla . Że nie zawsze miało się dla nich czas. Że czasami matczyne oczy musiały mówić częściej niż usta.
A może ktoś, słuchając tych słów nadal nie wie o czym mowa? Może on mnie miał takiej Matki? Może, gdzieś w ławce, albo pod chórem stoi dorosła już Małgorzata, która ciągle czeka na słowa, których nie usłyszała jako mała Gosia? Słów, o byciu piękną, kochaną, najważniejszą. A może Mama była, ale nie radziła sobie z rodzicielstwem?
To dzisiejsze święto powinno skłonić „takie Małgorzaty”, do wybaczenia. Im ktoś mniej wywiązywał się ze swojego życiowego powołania, tym więcej modlitwy potrzebuje.
Wierzymy, że w dniu dzisiejszym nie będzie matki, która od swoich dzieci
nie usłyszałaby czułych słów. Ale obawiamy się, że będą takie, za które dzieci się nie pomodlą. Jak sądzisz, czy Mamie bardziej przyda się bukiet kwiatów, czy bukiet modlitwy? Piętnaście róż czy piętnaście Zdrowaś Maryjo, odmówionych w Jej intencji?
Wiadomo, że bardziej potrzebna jest modlitwa, ale jak do bukietu modlitewnego dołożysz ten z ciętych czerwonych róż na pewno Mama będzie szczęśliwa. No chyba własnej Mamie nie będziesz żałować kwiatów i modlitwy?

19 maja 2019 Słowo na niedzielę

V Niedziela Wielkanocna
19 Maja 2019 roku
„aby się wzajemnie miłowali”

Dziś ewangelista Jan ukazuje nam główne pragnienie Jezusa. Chrystus pragnie abyśmy się wzajemnie miłowali. Miłowanie – to wybaczanie,
nie siedem a siedemdziesiąt siedem razy. Miłowanie – to pomaganie, bez oglądania się na siebie. Miłowanie – to dawanie bez liczenia. Miłowanie – to miłość doskonała. To rezygnowanie z siebie dla drugiego. To miłość bez warunków, obostrzeń. Ostatecznie miłowanie – to prośba, pragnienie, testament Jezusa. To polecenia skierowane do nas wszystkich.
Jak sobie z tym poleceniem radzimy? Jak odpowiadamy na Bożą wezwanie?