Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Przez dwa lata pandemia wymusiła ograniczenie zakresu stawiania ołtarzy Bożego Ciała do dziedzińca kościoła. W tym roku możliwe było poprowadzenie procesji tradycyjnym szlakiem – ulicami Meissnera, Bora-Komorowskiego i Fieldorfa. Dało to sposobność do zamanifestowania naszej wiary i zawierzenia Bożej Opatrzności. Liczna obecność wiernych w procesji była tego dowodem.

Tegoroczne święto Bożego Ciała przypadło w 20. rocznicę kanonizacji patrona naszej parafii, Ojca Pio z Petrelciny. Życie i misja kapucyna z San Giovanni świadczą o tym, że gdy trudności i cierpienia są przyjmowane z miłością, to stają się uprzywilejowaną drogą świętości. Wszystkie cztery ołtarze tegorocznej procesji były przygotowane w tej właśnie konwencji. Czerpmy zatem z bogatego źródła mądrości naszego patrona.