14 października – dni Papieskie

W niedzielę 14.10.2018 po Mszy dziecięcej o 10:30 z okazji dni Papieskich ks. Proboszcz wraz Wikarymi częstował dzieci i rodziców okolicznościowym tortem.