19 maja 2019 Słowo na niedzielę

V Niedziela Wielkanocna
19 Maja 2019 roku
„aby się wzajemnie miłowali”

Dziś ewangelista Jan ukazuje nam główne pragnienie Jezusa. Chrystus pragnie abyśmy się wzajemnie miłowali. Miłowanie – to wybaczanie,
nie siedem a siedemdziesiąt siedem razy. Miłowanie – to pomaganie, bez oglądania się na siebie. Miłowanie – to dawanie bez liczenia. Miłowanie – to miłość doskonała. To rezygnowanie z siebie dla drugiego. To miłość bez warunków, obostrzeń. Ostatecznie miłowanie – to prośba, pragnienie, testament Jezusa. To polecenia skierowane do nas wszystkich.
Jak sobie z tym poleceniem radzimy? Jak odpowiadamy na Bożą wezwanie?