21.01.2024 – III Niedziela zwykła

III Niedziela Zwykła 21 Stycznia 2024 roku

„Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi.”

          Niektórzy wsłuchując się w dedykowany na dzisiejszą niedzielę fragment Pisma świętego zaczerpnięty z Ewangelii św. Marka mogą dojść do wniosku, że dzisiejsza ewangelia odnosi się wyłącznie do biskupów, kapłanów i wspólnot zakonnych, gdyż to oni mają być owymi rybakami ludzi. Owszem, kapłani i zakonnicy winni być tymi, którzy w pierwszej kolejności „łowią” dusze dla nieba, jednak do tego zadania powołani są nie tylko oni.

Każdy ochrzczony jest adresatem dzisiejszej ewangelii. Każdy wierzący powinien dawać świadectwo. Ojciec Święty Franciszek często mówi o „świętych z sąsiedztwa”, czyli ludziach, którzy więcej o Bogu mówią swoim postępowaniem niż swoim językiem.

Dzisiejsza ewangelia pyta każdego z nas: Czy idę za Jezusem sam? Czy może kogoś do Jezusa prowadzę?