DZIEŃ 3: Jezioro Galilejskie – Góra Błogosławieńsw – Góra Tabor – Kafarnaum – Tabga

ZIEMIA ŚWIĘTA

Jezioro Galilejskie

To największe jezioro słodkowodne Izraela, położone na północy kraju w Galilei. Niektórzy nazywają je morzem, jednak w rzeczywistości jest to jezioro przepływowe, przez które przepływa rzeka Jordan stanowiąca wraz z jeziorem podstawowe źródło wody dla Izraela. Nazywane jest też Jeziorem Tyberiadzkim, Jeziorem Genezaret, czasami Morzem Galilejskim. We współczesnym języku hebrajskim jest znane pod swoją biblijną nazwą: morze Kinneret (hebr. ים כנרת, Jam Kinneret) – Księga Liczb 34:11; Jozue 13:27 i odnosi się do kształtu jeziora (hebrajskie słowo kinnorharfa albo lira).

Jest to najniżej położone jezioro słodkowodne na Ziemi (209 m p.p.m.). Znajduje się ono w depresji, w tak zwanej dolinie ryftowej. Cały obszar podlega częstym trzęsieniom ziemi, a w przeszłości był to obszar aktywności wulkanicznej. Z uwagi na niskie położenie, w tym rejonie jest zazwyczaj bardzo ciepło, zarówno latem, jak i w zimie. Jednak niskie położenie i otoczenie wysokich wzgórz powodują, że jezioro charakteryzuje się nagłymi i gwałtownymi burzami.

 

Góra Błogosławieństw

Wzgórze na północnym brzegu jeziora Genezaret, w okolicach Kafarnaum, które tradycja chrześcijańska wiąże z nauczaniem Jezusa i wygłoszeniem przez Niego Kazania na górze. W 1935 odkryto w okolicach Góry Błogosławieństw ruiny kaplicy z mozaikami z IV–VI w. Kaplica wznosiła się nad grotą. W 1937 zbudowano tu sanktuarium upamiętniające Osiem Błogosławieństw. Kościół został zaprojektowany przez Antonio Barluzziego jako bryła na planie ośmiokąta, o ośmiu oknach z witrażami do łacińskich tekstów błogosławieństw z Kazania na górze.

 

Tabga

Tabga (gr. Heptapegon, „siedem źródeł”) – w średniowieczu nazywany był Tabula Domini (łac. Stół Pański) ze względu na tradycję chrześcijańską‚ lokalizującą właśnie w tym miejscu posiłek, który miał być przygotowany i spożyty przez zmartwychwstałego Jezusa (J 21).

Wykopaliska archeologiczne prowadzone na tym terenie na przestrzeni XX w. przyczyniły się do odkrycia pozostałości trzech różnych bizantyjskich sanktuariów: bazyliki rozmnożenia chleba z IV-V w., sanktuarium prymatu z IV w. oraz kaplicy błogosławieństw z końca IV w. Dwoma ostatnimi sanktuariami opiekują się dzisiaj franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej. Bazylika rozmnożenia chleba znajduje się z rękach benedyktynów niemieckich.

Do najbardziej znanych zabytków Tabgi należą bizantyjskie mozaiki, które ozdabiały podłogę bazyliki rozmnożenia chleba. Przedstawiają one faunę i florę wodną m.in. Delty Nilu. Pod głównym ołtarzem znajduje się mozaika z czterema chlebami i dwiema rybami – motywem reprodukowanym dzisiaj na ceramice i rękodzielnictwie Izraela i Palestyny.

 

Kafarnaum

hebr. כְּפַר נַחוּם, Kefar Nachum; arab. كفر ناحوم, Kafr Nahum; pol. Wioska Nahuma – dawne miasto z czasów Hasmoneuszy (II-I wiek p.n.e.), położone nad Jeziorem Tyberiadzkim na północy Izraela. Od 1894 roku ruiny wykupili franciszkanie, którzy rozpoczęli prace wykopaliskowe, a następnie renowację zabytków.

 

Góra Tabor

Góra Przemienienia Pańskiego.