Początek roku szkolnego

Uroczysta Msza św. ianugurujaca rok szkolny celebrowana 5.09.2018 przez J. E. Ks. Bpa Romualda Kamińskiego z udziałem Burmistrza Tomasza Kucharskiego.