10 marcaa 2019 I niedziela Wielkiego Postu słowo na niedzielę

I Niedziela Wielkiego Postu
10 Marca 2019 roku
Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych,
lecz grzeszników

Dzisiejsza ewangelia pokazuje nam wyraźnie jedną kwestię – Jezus nikogo nie „skreśla”. Umarł za wszystkich, zmartwychwstał dla wszystkich
i w niebie czeka na wszystkich. Co więcej, odczytana dziś perykopa ewangelii pokazuje, że Jezus pragnie by wszystkie owce, były w owczarni. Przyszedł, by szukać te, które poginęły w meandrach tego świata.
Może ten Wielki Post, może ten czas, może dzisiejsza ewangelia – jest właśnie do Ciebie i do mnie. Może Jezus ma na myśli właśnie nas? Może czekam kiedy będziemy dawać Bogu z siebie więcej? Kiedy porzucimy minimalizm naszej wiary a zaczniemy sięgać po więcej?
Gdy uświadomimy sobie nasze słabości, to że uciekaliśmy Bogu, trzeba zrobić jedno – dać Mu się „znaleźć”. Gdzie On na nas czeka? Na owce, które Go omijały? W sakramencie pokuty i pojednania!
Kiedy ostatni raz stałeś w kolejce do konfesjonału? Nie da się lepiej rozpocząć Wielkiego Postu niż poprzez pojednanie z Bogiem.