14.04.2019 słowo na niedzielę

Niedziela Męki Pańskiej
14 kwietnia 2019 roku

Hosanna, a chwilę później „na krzyż z Nim”. Dziś Jezusa ludzie witają bardzo uroczyście. Zdejmują swoje płaszcze, zrywają gałązki palm i rzucają pod Jego stopy. Witają Króla, tak jak należy witać Króla. Za niedługą chwilę tego samego Króla, będą traktować tak jak złoczyńcę, krzycząc: „na krzyż
z Nim”.
Niedziela Palmowa i Wielki Piątek wpisane są nie tylko w życie Jezusa. Te same dni występują w życiu każdego człowieka. Czasami „Hosanna”
a czasami „na krzyż”, czasem Niedziela Palmowa a innym razem Wielki Piątek.
Życie człowieka, takie jest, takie było i takie będzie aż po grób. Ważne jest, by umieć przyjąć to wszystko co daje każdy kolejny dzień. Nie tylko
to co dobre, ale także to co złe i trudne. Na trudne doświadczenia należy patrzeć jak na szansę. Im trudniejsze doświadczenie dobrze wykorzystane tym większy krok w stronę nieba.
Dobro przyjąć potrafi każdy…