28.01.2024 – IV Niedziela zwykła

IV Niedziela Zwykła 28 stycznia 2024 roku

„Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?”

          Ewangelista Marek przypomina nam dziś o tym, że pierwszym egzorcystą był Jezus. To On jest źródłem każdego sakramentu.
To właśnie On dał początek eucharystii, On jako pierwszy udzielał rozgrzeszenia. W końcu to On jako pierwszy ukazał drogę do nieba. Drogę, która wiedzie przez posłuszeństwo Ojcu.

Dziś poznajemy Jezusa także jako nauczyciela. Ale On nie tylko był nauczycielem, był także pasterzem. Wyraźniej niż słowem pokazał własnym życiem jak należy wypełniać wolę Ojca.

To jest zadanie ludzi wierzących – wypełniać wolę Ojca. Wypełniać ją w domu, w szkole, w pracy, w rodzinie. Wypełniać w codzienności. Niebo zdobywa się w prozie codziennych obowiązków. O najważniejsze rzeczy w życiu walczy się z różańcem w ręku
i na kolanach.

Czy pytam Jezusa czego ode mnie oczekuje? Czy jestem otwarty na Bożą wolę? A może własną drogą chcę dotrzeć do nieba?