DZIEŃ 6: Ain Karem – Betlejem

ZIEMIA ŚWIĘTA

Ain Kerem

W języku hebrajskim oznacza „źródło winnicy”. Miejsce to znane jest także, jako Źródło Najświętszej Marii Panny, ponieważ zgodnie z chrześcijańską tradycją, Maria, w drodze do swej kuzynki Elżbiety, zatrzymała się w tym miejscu, aby napić się wody. Niedaleko Źródła znajduje się franciszkański Kościół Nawiedzenia. Dwupoziomowy kościół, którego budowę zakończono w roku 1955 wznosi się na ruinach sakralnych konstrukcji z czasów krzyżowców i dawniejszej świątyni bizantyjskiej. Na dziedzińcu zewnętrznym pielgrzymów witają wyryte na ścianie słowa hymnu Magnificat (Łk 1, 46 – 55) aż w czterdziestu siedmiu językach.

 

W drodze ze wzgórza, po drugiej stronie wioski, znajdziemy franciszkański Kościół pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. Wewnątrz znajduje się grota, która przez tradycje uznawana jest za miejsce narodzin św. Jana. Na ścianach dziedzińca świątyni, stanowiącego niemal lustrzany obraz otoczenia Kościoła Nawiedzenia, zobaczyć można wyryte w dwudziestu czterech językach słowa pieśni dziękczynnej Benedictus (Łk 1, 68-79), odmówionej przez Zachariasza po narodzinach Jana Chrzciciela.

 

Yad Vashem (Jad Waszem)

Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu – założony w 1953 roku w Jerozolimie na mocy Ustawy o Pamięci, przyjętej przez izraelski parlament Kneset. Zlokalizowany jest w Lesie Jerozolimskim na Wzgórzu Herzla.

Termin „Jad Waszem” oznacza „miejsce i imię” (lub „pomnik i imię”) i zaczerpnięty jest z księgi Izajasza (Iz 56, 5):

dam [im] miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne.

Instytut składa się z Nowego Muzeum Historycznego wraz z Salą Imion, gdzie przechowywane są dane o ofiarach Holokaustu, Izby Pamięci, Ogrodu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, dwóch galerii sztuki, synagogi, archiwum i biblioteki, Doliny Zabitych Wspólnot i Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście. Poza tym na terenie Jad Waszem znajduje się kilkanaście mniejszych i większych pomników poświęconych m.in. zamordowanym w czasie Holokaustu dzieciom, żydowskim partyzantom i żołnierzom oraz Januszowi Korczakowi. Jeden z pomników to urwany wiadukt kolejowy, na którym stoi towarowy wagon, służący w czasie II wojny światowej do przewożenia Żydów do obozów zagłady. W całym Jad Waszem posadzone są drzewa upamiętniające Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata – nie-Żydów, którzy ratowali Żydów w czasie Holokaustu, niejednokrotnie ryzykując własne życie.

 

Betlejem

Bazylika Narodzenia Pańskiego, zbudowana nad grotą, w której urodził się Jezus. W części północnej Bazylika łączy się z kościołem św. Katarzyny. Schody wiodące z głównej nawy kościoła św. Katarzyny prowadzą do kilku grot; jedną z nich jest kaplica św. Hieronima. W pobliżu Betlejem mieści się też słynne Pole Pasterzy.

Czas na podsumowanie pielgrzymki…