28 kwietnia 2019 Niedziela Miłosierdzia Bożego Słowo na niedzielę

Niedziela Bożego Miłosierdzia
28 Kwietnia 2019 roku
„Pan mój i Bóg mój”

Dzisiejsza ewangelia ukazuje bezmiar Bożej miłości. Stwórca ukazuje się stworzeniu. Ukazuje się tak, by ten mógł Go zobaczyć, dotknąć i uwierzyć. Można zadać pytanie co jeszcze Jezus ma zrobić, by człowiek w Niego uwierzył? Umarł, zmartwychwstał, ukazuje się światu, pozwala się dotknąć, zobaczyć swoje rany. Staje się „więźniem tabernakulum”. Wszystko z miłości do nas.
I dziś w świecie jest wiele takich jak Tomasz Apostoł. Widzą Boga, doświadczają Jego miłości i miłosierdzia a ciągle mówią… „nie wierzę”.
Jak bardzo Bóg nas musi kochać?! Jak bardzo musi Bogu na nas zależeć?! Niedziela Miłosierdzia to niedziela miłości odrzuconej, wzgardzonej, zranionej. Bóg kocha nas miłością „nieszczęśliwą”. Nieszczęśliwą – bo człowiek, tak często nie tyle nie potrafi, ile nie chce na miłość Boga odpowiedzieć.
Jaką miłością ja kocham Boga? Odpowiadam na Jego miłość? Chociaż próbuje?